Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2015


Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2015

Công Vụ 5:17-33
Trong Cơn Tai Họa

“Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta” (câu 29).

Câu hỏi suy ngẫm: Thầy tế lễ thượng phẩm và những người Sa-đu-sê có thái độ và hành động nào khi năng quyền của Chúa Thánh Linh làm cho đạo Chúa phát triển? Các sứ đồ đối phó ra sao khi gặp tai họa?

Thầy tế lễ thượng phẩm và những người Sa-đu-sê là những người lãnh đạo thuộc linh nhưng họ không hiểu rõ chương trình cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã hứa được thực hiện qua Chúa Giê-xu. Nhiều người trong số họ đã tham gia vào sự hành hạ và đóng đinh Chúa.

Sau khi Chúa Giê-xu phục sinh, nhiều dấu kỳ phép lạ được thực hiện công khai qua các sứ đồ. Tuy vậy, các nhà lãnh đạo thuộc linh đầy lòng ganh tị, có lẽ vì thấy mình bị thua kém so với các sứ đồ của Chúa (câu 17). Để bảo vệ danh vọng và quyền lực của mình, họ vô cớ cấm ngặt các sứ đồ của Chúa rao giảng Danh Chúa Giê-xu (câu 26) và lạm dụng chức quyền bỏ tù các sứ đồ (câu 18). Họ bực tức, bối rối khi nghe tin các sứ đồ được giải thoát khỏi tù một cách siêu nhiên (câu 24). Ngay khi biết tin các sứ đồ đang dạy dỗ dân chúng, họ lập tức đến bắt các sứ đồ nhưng họ lại sợ bị dân chúng ném đá (câu 26). Khi nghe lời chứng mạnh mẽ và thẳng thắn của các sứ đồ thì họ giận hoảng và bàn mưu giết các sứ đồ (câu 33). Những người này thật đáng thương! Mang danh phục vụ Đức Chúa Trời nhưng họ chỉ tìm kiếm sự tôn trọng, ngưỡng mộ và quyền lợi cho chính mình. Họ hành động gàn dỡ và kết quả là cuộc sống của họ đầy những cảm xúc tiêu cực: ganh tị, bực tức, bối rối, sợ sệt, và giận hoảng.

Ngược lại, các sứ đồ của Chúa Giê-xu đã nhận được năng quyền thực hiện các dấu kỳ và phép lạ, kinh nghiệm sự giải thoát siêu nhiên của Chúa. Họ nghe rõ tiếng Chúa sai đi rao giảng Phúc Âm và sốt sắng thực hiện Lời Chúa dạy (câu 21). Họ cũng được ban cho sự dạn dĩ và khôn ngoan để đối đáp với người có quyền, họ nhận thức rõ ràng là phải vâng lời Đức Chúa Trời chứ nhất định không thỏa hiệp theo ý muốn của con người, dù đó là người có thẩm quyền bức hại, đánh đập, bỏ tù thậm chí giết chết họ (câu 29-32).

Các sứ đồ biết chắc rằng Chúa Giê-xu là Đấng Mết-si-a, Đấng đã chịu chết cho tội lỗi của họ và cả nhân loại. Ngài đã kêu gọi họ bước vào trong công cuộc rao giảng Phúc Âm cứu người. Họ vâng lời Chúa, bước ra khỏi vùng an toàn của mình, chăm chỉ gieo giống Phúc Âm, đem sự tôn trọng, ngưỡng mộ, và vinh quang về cho Chúa của mình. Mặc dù họ không tìm kiếm danh vọng hay quyền lợi cho chính họ nhưng họ xứng đáng nhận lòng yêu mến và kính trọng từ những người tiếp nhận Phúc Âm, và hơn hết, họ được chính Đức Chúa Trời tôn quý (Giăng 12:26).

Bạn học được gì qua phân đoạn Kinh Thánh hôm nay?

Lạy Chúa! Xin giúp con noi gương các sứ đồ, biết kính sợ Chúa, trung tín, và dạn dĩ rao giảng Phúc Âm. Xin ban cho con năng lực và sự khôn ngoan của Chúa để đối diện với sự chống đối khi con bước đi như con cái hay vâng lời Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top