Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2015


Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2015

Công Vụ 5:12-16
Năng Quyền của Chúa Thánh Linh

“Bấy giờ, có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ; và các môn đệ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Sa-lô-môn” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Thánh Linh đã làm gì sau sự kiện ông A-na-nia và bà Sa-phi-ra bị nghiêm trị? Người ta đã phản ứng như thế nào trước năng quyền của Chúa Thánh Linh? Chúa Thánh Linh đang hành động như thế nào trong đời sống bạn ngày nay?

Chúa Thánh Linh là một thân vị trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Ngài có bản tính của Đức Chúa Trời, thánh khiết, yêu thương, và đầy năng quyền v.v… Sau khi thể hiện bản chất thánh khiết của Ngài qua việc xử tội chết vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra khiến cho Hội Thánh cùng tất cả những người nghe đều kinh hãi (câu 11), Chúa Thánh Linh thể hiện năng quyền và tình yêu thương của Ngài cho cộng đồng với những dấu kỳ, phép lạ, và sự chữa lành được thực hiện qua các sứ đồ.

Có những phản ứng khác nhau qua sự kiện này. Trước tiên là các tín hữu, họ vẫn tiếp tục thể hiện niềm tin nơi Chúa Giê-xu, hiệp ý với nhau nhóm họp công khai ở hiên cửa Sa-lô-môn. Họ trở nên mạnh mẽ, sẵn sàng đối diện với những thách thức của những người bức hại,mặc dù không có một ai khác dám tham dự với họ. Người “khác” ở đây là người chống báng hoặc sợ hãi. Đối tượng thứ ba là dân chúng, họ rất nể trọng các tín hữu (câu 13b). Bởi năng quyền của Chúa Thánh Linh, nhiều người đã quyết định tin nhận Chúa, vì thế số người tin Chúa cả nam lẫn nữ ngày càng gia tăng đông đảo (câu 14).

Năng quyền của Chúa Thánh Linh làm phân định rõ ràng những người tin và không tin. Sự sửa phạt nghiêm khắc của Chúa Thánh Linh giúp thanh lọc Hội Thánh, không có người tin Chúa nửa vời và sống giả hình. Cộng đồng đức tin như vậy không làm cho người chưa tin xa lánh nhưng có sức mạnh để thu hút họ vào cộng đồng. Nếu ngày nay Chúa Thánh Linh cũng nghiêm trị tội lỗi như Ngài đã làm trong thời Hội Thánh ban đầu, thì mấy ai trong chúng ta còn đứng vững trong hàng ngũ những người trung tín? Sự thật đáng buồn là con dân Chúa đang lạm dụng ân sủng của Chúa, xem thường sự cảnh cáo và sửa trị của Chúa Thánh Linh, vì thế nhiều người trong vòng con dân Chúa đã làm buồn Chúa Thánh Linh. Kết quả là cộng đồng tin hữu không được thanh lọc, đời sống của nhiều người bị què quặt, yếu đuối, không đủ sức mạnh để làm chứng nhân cho Ngài.

Chúa Thánh Linh đang hành động trong đời sống của bạn, gia đình, và cộng đồng đức tin của bạn một cách mạnh mẽ hay mờ nhạt? Bạn thấy mình có trách nhiệm như thế nào trong thực trạng đó? Hãy dành thời gian tĩnh lặng để nhìn lại, ăn năn xưng tội với Chúa, đưa ra những kế hoạch cần thiết để Chúa Thánh Linh có thể tự do hành động một cách đầy năng quyền trong đời sống của chính bạn, gia đình, và Hội Thánh bạn.

Lạy Chúa Thánh Linh năng quyền, con nhận thức chính mình, gia đình, và Hội Thánh đang lạm dụng tình yêu và ân sủng của Chúa, sống theo xác thịt, giả hình làm buồn lòng Chúa. Xin Cha tha thứ và giúp con cùng Hội Thánh tra xét, ăn năn để con được Chúa dùng thu hút nhiều người chưa tin vào cộng đồng tin kính Chúa.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top