Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2015


Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2015

II Các Vua 19:8-19
Muôn Dân, Muôn Nước Sẽ Biết Chúa

“Vậy bây giờ, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi! hãy giải cứu chúng tôi khỏi tay San-chê-ríp, hầu cho muôn nước trên đất biết rằng chỉ một mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua San-chê-ríp viết thư cho Vua Ê-xê-chia với những lời lẽ như thế nào? Nhận được thư, Vua Ê-xê-chia làm gì? Hai vua có hai thái độ khác nhau đối với Đức Chúa Trời như thế nào? Chúng ta học được gì qua câu chuyện này?

Khi ông Ráp-sa-kê nghe tin vua của ông đã rút khỏi La-ki, ông rút một phần quân về và gặp vua A-si-ri đang vây đánh thành Líp-na. Bấy giờ, vua A-si-ri được tin báo Vua Tiệc-ha-ca đem quân tiến công, có lẽ Vua San-chê-ríp muốn Giê-ru-sa-lem sớm đầu hàng để ông rãnh tay đối phó với Vua Tiệc-ha-ca, nên vua bèn viết thư sai sứ giả đem đến cho Vua Ê-xê-chia với những lời lẽ ngăm dọa, Vua San-chê-ríp kể những thành tích chiến thắng nhiều nước mà các thần của các nước ấy không thể giải cứu được. Ông cảnh cáo Vua Ê-xê-chia chớ tin lời của Đức Giê-hô-va lừa dối rằng Giê-ru-sa-lem sẽ không rơi vào tay vua A-si-ri. Sau khi đọc thư, Vua Ê-xê-chia vội lên Đền Thờ trải bức thư ra trước mặt Đức Giê-hô-va và cầu nguyện. Vua trình dâng những lời phỉ báng ngạo mạn của Vua San-chê-ríp lên Đức Chúa Trời. Vua cũng xác nhận A-si-ri đã hủy diệt nhiều nước và các thần của họ, nhưng đó chỉ là thần gỗ, đá vô nghĩa. Vua cầu xin Chúa là Chân Thần đoái thương và giải cứu vua để mọi vương quốc trần gian biết rằng chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất.

Qua câu chuyện này, chúng ta thấy hai vị vua với hai thái độ trái ngược nhau. Vua San-chê-ríp ngạo mạn, chỉ tin vào chính mình, vua cho rằng mình đã hủy diệt các thần của nhiều nước; lời nói của ông trong câu 11 cho thấy ông cũng tin có Đức Chúa Trời nhưng cho Ngài là Đấng nói dối. Ngược lại, Vua Ê-xê-chia khiêm nhường, hạ mình, nhận biết sự bất lực của mình nên trong mọi sự vua đều trình dâng lên Đức Chúa Trời trước hết. Trong lời cầu nguyện của vua, ông bày tỏ lòng tin mãnh liệt vào Chúa là Chân Thần duy nhất, là Đấng Hằng Sống và là Đấng giải cứu ông. Vua cũng ước ao qua sự giải cứu của Chúa, muôn dân muôn nước sẽ biết đến Giê-hô-va là Đức Chúa Trời duy nhất. Thái độ của Vua San-chê-ríp cũng là thái độ của thế gian ngày nay. Cách đối phó với sự chống đối, tấn công của thế giới chống nghịch Chúa là trình dâng mọi sự lên Đức Chúa Trời và cầu xin sự giải cứu của Ngài. Khi chúng ta vững tin nơi Chúa và hết lòng rao truyền Phúc Âm thì chắc chắn sẽ có một ngày khi “nghe đến Danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Phi-líp 2:10, 11).

Bạn làm gì trước sự chống đối, tấn công của thế giới chống nghịch Chúa?

Lạy Chúa, dù chung quanh con còn có nhiều sự chống đối niềm tin, nhưng xin Chúa cho con luôn vững tin nơi Ngài là Chân Thần Hằng Sống để con cứ hết lòng rao truyền tình yêu Chúa cho nhiều người để muôn dân, muôn nước sớm biết Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top