Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2015


Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2015

II Các Vua 19:1-7
Hãy Dâng Nan Đề Lên Chúa

“Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động” (Thi Thiên 55:22).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia đã làm gì khi nghe quan quân báo về những lời xúc phạm và ngăm dọa của ông Ráp-sa-kê? Tại sao vua làm như vậy? Kết quả ra sao? Cách giải quyết nan đề Vua Ê-xê-chia giúp chúng ta bài học nào?

Khi các quan quân quay lại báo tin về những lời ngăm dọa đầy ngạo mạn và dối trá của Tướng Ráp-sa-kê (18:28-34), Vua Ê-xê-chia đã làm gì? Trước hết, vua xé rách quần áo mình, mặc áo sô vải gai, một dấu hiệu bày tỏ lòng buồn thảm, nhận biết sự bất lực của mình, và đi vào Đền Thờ của Đức Giê-hô-va. Rồi vua sai hai vị quan trong triều cùng các thầy tế lễ cao niên mặc áo sô vải gai đến gặp Tiên tri Ê-sai trình bày nan đề và xin ông cầu thay, vì một trong những nhiệm vụ quan trọng của tiên tri ngày trước là cầu thay cho dân chúng. Lời dặn dò của Vua Ê-xê-chia với các quan cho thấy vua nhìn biết sự yếu kém của mình và đất nước (câu 3), vua tin Đức Chúa Trời đã nghe mọi sự và vững tin rằng Ngài sẽ trách phạt chúng về những lời xúc phạm ấy (câu 4). Rồi vua xin tiên tri cầu nguyện cho dân chúng. Tiên tri Ê-sai đã truyền Lời Đức Chúa Trời rằng chớ sợ, vì Ngài sẽ giải quyết nan đề và hình phạt những ai xúc phạm đến Ngài.

Đứng trước nan đề rất lớn vượt khỏi khả năng của mình, Vua Ê-xê-chia không tự sức mình cố gắng xoay xở nhưng vua biết nhờ cậy Đức Chúa Trời và trao mọi điều lo lắng cho Ngài. Vua đã ưu tiên vào Đền Thờ cầu nguyện và sai người đến nhờ tiên tri của Đức Chúa Trời cầu thay. Vua đã đặt sự cầu nguyện lên hàng đầu vì vua biết rằng ông chỉ là vua của đất nước bé nhỏ đang ở trong tình trạng yếu kém nhưng Đức Chúa Trời, Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa thì vô cùng vĩ đại. Ông Ráp-sa-kê tự hào rằng ông là quan chức của vị vua lớn (II Các Vua 18:28), nhưng ông không biết rằng Vua Ê-xê-chia là đầy tớ của Vua Cao Cả cực lớn là Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên. Lòng tự kiêu tột độ của ông Ráp-sa-kê và vua A-si-ri phải bị trả giá; ngược lại, nhờ lòng khiêm nhường và biết nhờ cậy Đức Chúa Trời, Vua Ê-xê-chia đã được Ngài giải cứu.

Ngày chúng ta nay cũng thường rơi vào những khủng hoảng trong cuộc sống, xin Chúa cho việc đầu tiên chúng ta làm là cầu nguyện dâng nan đề lên cho Chúa, đừng chờ đến khi mọi việc trở thành vô vọng mới kêu cầu. Hãy cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, chẳng những được ở trong mối tương giao ngọt ngào với Chúa mà còn được Chúa hướng dẫn, giúp chúng ta vượt lên trên những nan đề để bước đi với Ngài vui thỏa.

Khi gặp nan đề hay khủng hoảng trong cuộc sống, điều đầu tiên bạn làm là gì?

Cảm tạ Chúa vẫn luôn đồng hành với con trong cuộc sống. Xin cho con biết giải bày các gánh nặng của mình với Chúa để nhận sự hướng dẫn và giúp đỡ khôn ngoan của Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top