Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2015


Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2015

Thi Thiên 121:1-8
Đức Giê-hô-va, Đấng Gìn Giữ Con

“Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả bày tỏ Đức Giê-hô-va là Đấng như thế nào? Chúa gìn giữ dân Chúa ra sao? Bạn được khích lệ gì qua bài học này?

Thi Thiên 121 là thi thiên đối đáp mà đoàn lữ khách Ít-ra-ên hát trong hành trình về Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Đức Giê-hô-va. Người ngoại biện minh rằng họ cũng có thần, có Chúa của họ, vậy tại sao khuyên họ phải tin vào Đức Giê-hô-va? Thi Thiên này cho chúng ta câu trả lời.

Thứ nhất, Đức Giê-hô-va là Đấng đầy quyền năng. Đức Chúa Trời là Đấng “dựng nên trời và đất” (câu 2). Đấng có quyền trên vũ trụ, mặt trời, mặt trăng (câu 6). Con người, kể cả cha mẹ, nhiều khi rất muốn giúp chúng ta nhưng không có đủ khả năng. Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng có quyền năng bảo vệ con dân Ngài.

Thứ hai, Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ đáng tin cậy. Từ “xiêu tó” hay “trượt ngã” cho thấy đường đời có lắm nguy nan, khó khăn. Nhưng trong sự khó khăn đó, Chúa đã gìn giữ tác giả. Đức Chúa Trời không buồn ngủ, không nhắp mắt; Ngài sẽ luôn theo dõi bảo vệ con dân Ngài (I Phi-e-rơ 3:12). Dù đêm hay ngày, thuận cảnh hay nghịch cảnh, thịnh vượng hay tai họa, Chúa đều gìn giữ dân Ngài. Chỉ có Chúa là Đấng gìn giữ đáng tin cậy của chúng ta.

Thứ ba, Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ luôn ở bên cạnh. Tác giả viết: “Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi” đồng nghĩa với “Ngài sẽ gìn giữ mạng sống ngươi” (câu 7). Con người dù có thoát khỏi những tai họa trong cuộc đời này, nhưng ai cũng phải theo quy luật tự nhiên: Sinh, lão, bệnh, tử. Tác giả khẳng định rằng Đức Giê-hô-va là Đấng quyết định sự sống, sự chết của con người. Sự gìn giữ của Chúa đối với con cái Ngài “như bóng che bên hữu” (câu 5) “khi ra, khi vào”“cho đến đời đời” (câu 8). Chúa ở cùng con cái Ngài mọi nơi, mọi chốn cho đến đời đời.

Khi biết Đức Giê-hô-va là Đấng đầy quyền năng, Đấng gìn giữ đáng tin cậy và là Đấng gìn giữ luôn ở bên cạnh, chúng ta sẽ vững tâm đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời và chúng ta có sự bình an vĩnh cửu. Bạn có thật sự bình an trong Đấng bạn thờ phượng chăng? Hãy đặt niềm tin nơi Đức Giê-hô-va và xin Ngài làm Chúa của đời bạn.

Tạ ơn Chúa vì trong ân sủng lớn lao của Ngài, Chúa đã chọn con và gìn giữ con. Xin giúp con vững tâm theo Chúa, dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh con vẫn cứ đặt mình trong sự gìn giữ của Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top