Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2015


Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2015

Giăng 5:10-18
Thái Độ Đối Với Chúa Giê-xu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi người Giu-đa biết Chúa Giê-xu là người chữa lành cho người bệnh, họ đã làm gì? Tại sao họ tìm cách giết Chúa? Phép lạ Chúa làm và lời phán của Chúa cho thấy Chúa Giê-xu là ai? Chúng ta phải có thái độ nào đối với Chúa Giê-xu?

Khi những người Giu-đa cấm đoán người bị bệnh ba mươi tám năm dài được chữa lành đang vác giường và đi vì cho rằng anh ta vi phạm luật ngày Sa-bát, thì người bệnh tự bào chữa rằng người chữa lành cho tôi đã bảo tôi làm như vậy. Nhưng anh không biết ai đã chữa lành cho mình vì Chúa Giê-xu đã lánh mặt. Sau đó, Chúa gặp người bệnh ấy trong Đền Thờ, Ngài dặn dò rằng anh đã được lành, đừng phạm tội nữa để không sa vào tình trạng thê thảm hơn, người bệnh bèn nói với những người Giu-đa là Chúa Giê-xu đã chữa lành cho mình. Thế là những người Giu-đa quay sang bắt lỗi Chúa đã vi phạm luật ngày Sa-bát. Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: “Cha Ta làm việc cho đến bây giờ, Ta đây cũng làm việc như vậy” (câu 17). Nghe vậy, họ bèn tìm cách giết Ngài vì Ngài vừa phạm thêm một tội vô cùng nghiêm trọng nữa là “gọi Đức Chúa Trời là Thân Phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời” (câu 18).

Chúa Giê-xu tuyên bố Đức Chúa Trời là Cha, Ngài vẫn đang làm việc cho đến bây giờ, kể cả ngày Sa-bát, Đức Chúa Trời vẫn điều khiển vũ trụ vận hành theo quy luật; tình yêu và lòng nhân từ của Ngài vẫn thể hiện, mưa nắng vẫn được ban cho con người v.v…; và Chúa nhấn mạnh Ta cũng làm việc như vậy. Người Giu-đa hiểu rõ ý nghĩa câu nói này của Chúa, họ bèn kết tội Chúa Giê-xu lộng ngôn và phạm thượng vì Ngài tự xưng mình là Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, đó là chủ đề lớn của Sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này. Trong câu đầu của sách, ông đã khẳng định: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” (Giăng 1:1). Giờ đây ông ghi lại Lời Chúa Giê-xu tự nhận mình là Con Đức Chúa Trời, ngang hàng với Đức Chúa Trời, và đang làm công việc như Đức Chúa Trời. Người Giu-đa không thể bắt bẻ Chúa nên họ đã cùng nhau bàn mưu giết Ngài. Họ đã quá cứng lòng nên không nhận thấy rằng phép lạ chữa lành cho người bệnh nan y ba mươi tám năm, nay được lành, đứng dậy vác giường và đi với chỉ một lời phán, điều đó cũng đủ để chứng minh cho lời nói của Chúa là chính xác. Ngài chính là Đức Chúa Trời trong hình hài của một con người để cứu chuộc con người. Thái độ đáng phải có của chúng ta là phải hết lòng kính mến Chúa và thờ phượng chỉ một mình Ngài mà thôi.

Bạn đang thờ phượng Chúa với tinh thần và thái độ như thế nào?

Cảm tạ Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời giáng trần làm người để cứu chuộc con. Xin cho con luôn yêu kính Chúa và trung tín thờ phượng Chúa suốt cuộc đời con.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top