Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2015


Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2015

Giăng 4:43-54
Đức Tin của Quan Thị Vệ

“Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin Lời Đức Chúa Giê-xu đã phán cho mình, bèn đi” (câu 50).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi lưu lại hai ngày tại Sa-ma-ri, Chúa Giê-xu đi đâu? Kể lại diễn tiến từ lúc viên quan thị vệ tìm gặp Chúa đến lúc con ông được chữa lành. Chúng ta học được gì về Chúa và về đức tin của quan thị vệ này?

Sau khi ở lại Sa-ma-ri hai ngày, Chúa Giê-xu đi Ga-li-lê theo chương trình của Ngài (câu 2). Ngài đến Ca-na là nơi đã làm phép lạ hóa nước thành rượu. Câu 45 cho biết người Ga-li-lê tiếp Chúa tử tế nhưng không phải vì họ tin Chúa mà vì họ chứng kiến các phép lạ Ngài đã làm.

Một quan thị vệ ở thành Ca-bê-na-um có con trai bị bệnh nặng, ông nghe tin Chúa Giê-xu tới Ga-li-lê nên tìm đến cầu xin Ngài đến nhà để chữa cho con ông. Tuy nhiên, thay vì đến nhà theo suy nghĩ của viên quan, thì Chúa Giê-xu chỉ phán một lời: “Hãy đi, con của ngươi sống” (câu 50). Thật ngạc nhiên là quan thị vệ đó tin Lời Chúa phán, bèn đi mà không nài nỉ hay thắc mắc gì thêm. Đang trở về dọc đường thì gặp các đầy tớ chạy đến báo tin “con trai chủ sống.” Quan thị vệ chỉ nghĩ là con ông khá hơn thôi, nhưng đầy tớ khẳng định cơn rét đã lui tức thì đúng vào giờ thứ bảy, chính là giờ Chúa Giê-xu phán với ông.

Chúng ta thấy đức tin của quan thị vệ được tăng lên từng bước. Khởi đầu ông tin Chúa có thể chữa lành con ông nhưng cần Ngài phải đến nhà. Tiếp theo, ông tin Lời Chúa phán mà không thắc mắc, tuy nhiên, có lẽ đức tin chưa trọn vẹn vì câu hỏi của ông với gia nhân cho thấy ông nghĩ rằng con ông chỉ khỏi bệnh từ từ. Việc ông hỏi giờ cho thấy ông kiểm tra lại sự việc cho chính xác khiến đức tin của ông nơi Chúa mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, ông đã xác quyết niềm tin nơi Chúa Giê-xu và dẫn đến cả gia đình đều tin.

Sứ đồ Giăng cho biết đây là phép lạ thứ hai sau khi Ngài từ Giu-đê về Ga-li-lê. Chúa Giê-xu đã thi hành phép lạ để chứng tỏ cho dân chúng biết rằng Ngài có quyền năng từ Đức Chúa Cha, chữa lành chỉ bằng một lời phán vượt cả không gian. Dù đức tin của quan thị vệ nhỏ bằng hạt cải, và vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng điều quan trọng là ông đặt lòng tin của mình nơi Chúa và Lời Chúa, nhờ đó đức tin của ông tăng trưởng. Ngày nay, chúng ta cũng cần có đức tin như vậy. Nếu chúng ta tin Chúa chỉ để tìm cầu phép lạ hay để tìm phước thì sẽ nghe Ngài quở trách: “Nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ, thì các ngươi chẳng tin!” (câu 48). Lời Chúa đã được ban cho chúng ta, hãy vững tin nơi Lời Ngài để được sống.

Nhờ đâu đức tin bạn tăng trưởng mỗi ngày?

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con để mỗi ngày con càng vững tin nơi Chúa và Lời Chúa nhiều hơn.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top