Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2015


Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2015

Thi Thiên 120:1-7
Tránh Khỏi Điều Ác

“Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!” (Ma-thi-ơ 6:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 1, 2, tác giả cầu xin Chúa giải cứu khỏi điều gì? Hậu quả của lưỡi phỉnh gạt, môi dối trá là gì? Theo gương tác giả, bạn sẽ cầu xin Chúa điều gì trong tuần lễ mới này?

Ca dao Việt Nam ví người sống liêm khiết như hoa sen trong đầm: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” Dù gần bùn dơ và hôi tanh, nhưng hoa sen vẫn tinh khiết, thơm ngát. Con người sống trong tội lỗi mà giữ mình thánh khiết, thật quý làm sao! Chúa muốn con cái Chúa phải sống thanh sạch và lánh xa tội lỗi vì Đức Giê-hô-va là Đấng thánh khiết. Nhưng làm sao con người sống trong hoàn cảnh tối tăm, xã hội đầy tội lỗi mà không bị ảnh hưởng xấu? Thi Thiên này dạy cho con dân Chúa nguyên tắc sống thánh sạch trong mọi hoàn cảnh.

Thứ nhất, cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ chúng ta lánh xa tội lỗi. Cụm từ mở đầu: “Tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va” (câu 1) xác định Đấng tác giả nương tựa là Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va là Đấng quyền năng từng cứu tác giả qua cơn gian truân và cũng là Đấng đã đáp lời cầu xin của tác giả. Sự trải nghiệm đó đã đưa tác giả đến sự cầu nguyện xin Chúa “giải cứu linh hồn” (câu 2). Con người không thể tự cứu khỏi tội lỗi. Tác giả biết chính ông cũng không thể tự mình thoát khỏi lưỡi phỉnh gạt và môi dối trá của con người. Chỉ có Chúa mới có năng quyền “giải cứu linh hồn” ông. Chúa Giê-xu cũng dạy chúng ta cầu nguyện, “Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác.” Sự cầu nguyện sẽ giúp con cái Chúa thắng hơn điều ác.

Thứ hai, con cái Chúa phải biết đích đến của đời mình và sống trong hy vọng. Con đường tội lỗi sẽ dẫn đến sự chết. Tác giả khẳng định hậu quả của “lưỡi phỉnh gạt”“tên nhọn,”“than đỏ” (câu 4) nên ông xin Chúa giải cứu ông khỏi những điều đó. Lời Chúa dạy: “Tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23). Con đường tội lỗi sẽ dẫn tội nhân đến sự chết đời đời. Khi đã biết đích đến của con đường mình đi, Cơ Đốc nhân phải kiên nhẫn chịu đựng (câu 6-7). Câu 5 đề cập đến các dân tộc Mê-siếc và Kê-đa.Mê-siếc là một dân ngoại (Sáng Thế Ký 10:2), còn người Kê-đa là dòng dõi của ông Ích-ma-ên, con trai của ông Áp-ra-ham và bà A-ga (Sáng Thế Ký 16; 25:13-18). Cả hai dân tộc đều đối nghịch cùng dân tộc Ít-ra-ên. Tác giả bày tỏ sự mệt mỏi của mình khi phải sống chung với các dân ấy là các dânkhông tốt. Khi ông muốn “hòa bình” thì người xấu lại muốn “giặc giã.” Đời sống của người ác đã đưa tác giả đến gian truân trong cuộc đời. Nhưng trong Chúa, ông tin rằng Chúa sẽ đáp lời và giải cứu ông.

Bạn có đang sống trong hoàn cảnh gian truân vì phải sống thánh khiết không? Hãy kiên nhẫn và cầu nguyện. Chúa sẽ đáp lời bạn.

Lạy Chúa, xin thêm sức và giúp con tránh xa điều ác. Trước những khổ nạn, bức hại, hà hiếp, xin cho con trung tín với Chúa, xin giữ con đi trong con đường thánh của Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top