Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2015


Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2015

Thi Thiên 119:169-176
Lời Cầu Nguyện Tha Thiết

“Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện tiếng kêu của tôi thấu đến Ngài. Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng tùy theo Lời Chúa. Nguyện lời cầu khẩn tôi thấu đến trước mặt Chúa. Xin hãy giải cứu tôi tùy theo Lời Chúa” (câu 169, 170).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Thi Thiên này cho thấy tác giả có những thái độ nào đối với Lời Chúa? Qua trọn Thi Thiên 119, bạn được nhắc nhở điều gì nhiều nhất? Bạn đã đáp ứng như thế nào?

Phân đoạn kết thúc Thi Thiên 119 là lời cầu nguyện tha thiết của tác giả, được chia thành bốn cặp câu. Câu 169 và 170 là lời khẩn cầu xin Chúa nghe tiếng ông, đồng thời xin Chúa ban sự thông sáng cùng sự giải cứu. Câu 171 và 172 là lời cầu xin Chúa ban cho miệng, lưỡi ông ca ngợi về Lời Chúa và đồn ra những lời chúc tụng Ngài. Câu 173 và 174 là lời cầu xin sự giúp đỡ của Chúa, mong chờ sự cứu rỗi của Ngài. Câu 175 và 176, tác giả quay về chính mình, nhận ra những lạc lầm của ông khác nào con chiên lạc mất, và xin Chúa giúp đỡ, tìm kiếm để giúp ông trở về ràn chiên của Ngài.

Cả bốn cặp câu này bày tỏ thái độ thành khẩn của tác giả đối với Lời Chúa. Ông thưa với Chúa rằng ông quyết định học Lời Chúa (câu 171, 173), nhận biết Lời Chúa là công chính nên ông ca ngợi và rao ra cho nhiều người được biết (câu 172), ông ưa thích Lời Chúa (câu 174). Ông nhận thấy rằng khi chăm vào Lời Chúa, thì ông được thông sáng ra (câu 169), được giúp đỡ (câu 173, 175), và được giải cứu (câu 170, 174). Càng đến với Lời Chúa, ông càng say mê, ưa thích, và hết lòng ca ngợi Lời Chúa không thôi.

Thi Thiên 119 dài nhất trong các Thi Thiên, toàn bộ nội dung nhấn mạnh đến Lời Đức Chúa Trời qua những từ ngữ phong phú của thể văn thi ca: Lời Chúa, luật lệ, điều răn, giềng mối, luật pháp, mệnh lệnh, đoán ngữ, chứng cớ. Tất cả đều là những từ đồng nghĩa chỉ về Lời Chúa. Tác giả đã nêu bật lên những hình ảnh đẹp đẽ, ý nghĩa cao quý của Lời Chúa, và nói lên kinh nghiệm của mình về những kết quả to lớn Chúa ban cho cuộc đời ông khi ông hết lòng yêu mến, suy ngẫm, và làm theo Lời Chúa mỗi ngày.

Phần kết thúc Thi Thiên 119 này thúc giục chúng ta xét lại thái độ của mình với Lời Chúa, ăn năn những thái độ biếng nhác, khinh lờn, hoặc chưa vâng phục Lời Chúa của mình. Chúng ta hãy cúi đầu dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết như tác giả đã cầu nguyện, và chân thành thưa với Chúa rằng: “Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp của con; Con hứa sẽ vâng giữ Lời Ngài” (Thi Thiên 119:57, BTTHĐ).

Bạn hứa nguyện gì với Chúa sau khi học Thi Thiên 119?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho sự biếng nhác, lơ là Lời Chúa lâu nay của con. Xin cho con sốt sắng đọc, học, và làm theo Lời Chúa mỗi ngày bắt đầu từ hôm nay. Xin Chúa giúp con hoàn thành lời con hứa nguyện.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top