Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2015


Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2015

Lu-ca 16:1-9
Đầu Tư trên Trời

“Còn Ta nói cho các ngươi: Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời” (Lu-ca 16:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Người quản gia trong câu chuyện gặp khó khăn nào? Anh đã chuẩn bị ra sao cho ngày hoạn nạn của mình? Chúa khen anh quản gia này về điểm gì? Chúa muốn dạy chúng ta đầu tư ra sao qua câu chuyện trên? Chúng ta có thể đầu tư trên trời một cách cụ thể ra sao?

Người quản gia trong câu chuyện Chúa kể là người sắp bị chủ sa thải. Biết trước những ngày khó khăn của mình, anh quản gia đã khéo làm ơn và giúp đỡ các con nợ của chủ, bằng cách sửa đổi sổ sách để giảm nợ cho họ. Anh làm như vậy để hy vọng sau khi mất việc, anh sẽ được các con nợ đền ơn mà giúp đỡ anh. Chúa khen anh này là khôn lanh. Ngài không khuyến khích chúng ta “ma lanh” như anh quản gia này, nhưng Ngài muốn chúng ta học gương anh ở điểm biết đầu tư những gì mình không thể nắm giữ mãi được trong trần gian này, để thu hoạch những gì sẽ còn mãi mãi trong Nước Trời đời đời.

Để chuyển của cải lên trời, trước hết chúng ta hãy biết mình có những của cải nào dưới đất mà mình không thể nắm giữ mãi được? Mỗi người đều có những của cải dưới đất là tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, thì giờ, tài năng, kiến thức, sức khỏe, và cơ hội Chúa cho. Đây là những thứ chúng ta không thể nắm giữ mãi được. Để chuyển những của cải ấy lên trời thì chúng ta phải biết dùng chúng để đổi thành những “của báu” trên trời, tức là những gì làm Chúa vui lòng. Ấy là sự cứu rỗi, sự thờ phượng Chúa, đời sống được tái sanh, được thánh hóa, yêu mến Chúa, phục vụ Chúa và truyền bá Phúc Âm của Ngài. Người biết chuyển của cải lên trời là người biết dùng những gì mình có để ủng hộ những điều làm Chúa vui lòng, chứ không phải để xây dựng kho tàng của mình trên trần gian cho thỏa lòng mình.

Người chuyển của cải trên trời không nhất thiết phải là người phục vụ giáo hội toàn thì giờ. Người ấy có thể làm ăn, buôn bán, học hành, kinh doanh như mọi người khác. Họ có thể trở nên giàu có, hay giữ những chức vụ quan trọng trong xã hội. Tuy nhiên, tất cả sinh hoạt của họ không nhằm mục đích làm vinh danh họ, thỏa mãn lòng chiếm đoạt của họ, hay tạo ra cảm giác an toàn cho họ, nhưng để làm sáng Danh Chúa. Cho nên, người chất chứa của cải trên trời sẽ là những nhà kinh doanh lương thiện, những công chức, giáo chức, công nhân có lương tâm. Họ sẽ là những người làm việc cần mẫn, biết tôn trọng nhân phẩm và quyền lợi của những người xung quanh. Họ có lòng nhân hậu, biết san sẻ những gì Chúa cho mình với người khác. Họ biết giữ sự quân bình trong cuộc sống. Dù tận tâm trong công việc làm để sinh sống, họ biết dành thì giờ tương giao với Chúa, thờ phượng, phục vụ Chúa, chăm sóc gia đình. Dù biết tiết kiệm và tích lũy vốn liếng, họ cũng dâng hiến rộng rãi cho công việc Chúa. Họ biết sốt sắng loan truyền Phúc Âm, và đời sống họ là những bài làm chứng sống cho Phúc Âm.

Bạn có những vốn liếng nào? Bạn đang chuyển vốn đầu tư của mình vào Nước Trời như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con biết xác định điều Chúa ban cho con để con sử dụng điều đó cho Chúa trong ngày hôm nay.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top