Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2015


Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2015

Ê-sai 62:1-12
Dân Thánh của Đức Chúa Trời

“Người ta sẽ gọi chúng nó là dân thánh, tức những người được chuộc của Đức Giê-hô-va” (câu 12a).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Si-ôn được đặt tên mới và tên mới này là gì? Vì sao Tiên tri Ê-sai đặt các vọng canh? “Chúng ta là dân thánh của Đức Chúa Trời,” điều này có ý nghĩa gì đối với bạn?

Tiên tri Ê-sai nhìn thấy sự vinh quang của Si-ôn, sự phục hồi của Giê-ru-sa-lem trong tương lai. Giờ đây ông không thể nín lặng, nhưng dốc lòng khẩn cầu để những điều ông nhìn thấy sớm trở thành hiện thực (câu 1). Khi Si-ôn được phục hồi, tất cả các dân tộc sẽ nhìn thấy sự vinh quang của Si-ôn (câu 2) và điều này được lặp đi lặp lại trong sách Ê-sai. Thêm vào đó, Si-ôn sẽ có một tên mới. Tên này nói lên địa vị mới của Giê-ru-sa-lem và Ít-ra-ên (câu 2, 4, 12), bởi trong Cựu Ước tên mới của một người nói lên địa vị mới của người ấy (Sáng Thế Ký 17:3-5; 32:28).

Tiên tri Ê-sai mô tả Si-ôn như một người vợ bị chồng bỏ do phạm tội. Bởi cảm thấy cô độc vì bị ruồng bỏ, người vợ mong ước được tái hợp với chồng. Ông Ê-sai mượn hình ảnh này để nói rằng Đức Chúa Trời vui lòng tiếp nhận Si-ôn, tức Giê-ru-sa-lem và Ít-ra-ên, trở lại. Hai tên mới của Si-ôn là “Kẻ mà ta ưa thích”“Kẻ có chồng.” Câu “các con trai người sẽ cưới người” có thể khiến độc giả lấy làm khó hiểu, nhưng đây là cách nói để nhằm mô tả người Giu-đa sẽ lại sở hữu đất đai của Giê-ru-sa-lem và các vùng đất chung quanh lâu nay bị bỏ hoang.

Những người canh mà Tiên tri Ê-sai cắt đặt trên các vọng canh của tường thành Giê-ru-sa-lem là các tiên tri và những người thánh mà công việc của họ là ngày đêm kiên trì cầu nguyện cho Giê-ru-sa-lem được vững lập (câu 6, 7). Chúa Giê-xu dạy chúng ta về sự kiên trì cầu nguyện trong câu chuyện ngụ ngôn về người đàn bà góa kiên trì khẩn nài (Lu-ca 18:1-8). Kinh Thánh dạy chúng ta cầu nguyện không thôi (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17).

Cuối cùng, những người thuộc về Cứu Chúa sẽ được gọi là “dân thánh” hay “người được chuộc của Đức Chúa Trời” (câu 12). Người Ít-ra-ên biết rất rõ việc họ được cứu chuộc khỏi Ai Cập như thế nào. Họ được kêu gọi để trở thành một dân thánh (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:6). Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cũng được gọi là dân thánh (I Phi-e-rơ 2:9). Ở đây, điều quan trọng mà Tiên tri Ê-sai muốn nói với chúng ta qua sứ điệp của ông là “Dù hiện tại chúng ta là Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang phải chịu nhiều sự bức hại, nhưng chúng ta là dân thánh của Ngài.” Như lời Tiên tri Ê-sai, một ngày kia chúng ta sẽ trở nên sự ca ngợi của mọi người trên khắp đất (câu 7) và là mão triều thiên đẹp đẽ trong bàn tay của Đức Chúa Trời (câu 3).

Là dân thuộc về Đức Chúa Trời, bạn có đặc quyền và nhiệm vụ nào?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì nhờ Chúa Giê-xu, con được trở thành một công dân thánh trong vương quốc của Ngài. Hiện vẫn còn nhiều người chưa thuộc về vương quốc của Ngài, xin dùng con để đem họ đến với Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top