Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2015


Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2015

Thi Thiên 119:161-168
Sống với Thánh Kinh

“Phàm người nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã” (câu 165).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả nói lên tấm lòng của mình với Lời Chúa như thế nào? Kết quả của đời sống yêu mến, kính sợ, và làm theo Lời Chúa là gì? Người có Thánh Kinh và người sống với Thánh Kinh giống và khác nhau như thế nào?

Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời ban cho loài người, Lời Chúa từ ngàn xưa cho đến đời đời vẫn không hề thay đổi. Trong phân đoạn này, tác giả nói lên tấm lòng của mình đối với Lời Chúa. Ông cho biết chẳng những ông yêu mến Lời Chúa mà còn kính sợ Lời Chúa nữa (câu 161). “Kính” nói lên tấm lòng trân trọng đối với Lời Chúa, và “sợ” nói lên tấm lòng tôn cao Lời Chúa, không dám coi thường hay khinh lờn mệnh lệnh Chúa. Chính vì kính sợ Lời Chúa nên tác giả luôn giữ gìn và làm theo Lời Chúa dạy (câu 166-168). Kết quả của một đời sống yêu mến, kính sợ, và làm theo Lời Chúa là nhận được sự bình yên lớn trong cuộc sống, đứng vững vàng trước những phong ba bão táp của cuộc đời, đắc thắng những cám dỗ bủa vây, không hề sa ngã (câu 165). Lời Chúa đem lại những phước hạnh lớn lao như vậy nên tác giả luôn vui vẻ về Lời Chúa khác nào người tìm được mồi lớn, có nghĩa là tìm được kho báu, hay thu được nhiều chiến lợi phẩm (câu 162).

Ngày nay, mỗi chúng ta đều có Lời Chúa trong tay, có nhiều bản dịch khác nhau để đối chiếu, có nhiều sách vở, tài liệu, và nhiều phương tiện để hỗ trợ nghiên cứu Lời Chúa tốt hơn, nhưng bài học chúng ta học được qua phần Kinh Thánh hôm nay là không phải Kinh Thánh được ban cho để chúng ta chỉ đọc, tìm hiểu, và nghiên cứu, nhưng còn là để sống. Sống với Thánh Kinh là học hỏi Thánh Kinh, làm theo những lời dạy dỗ trong Thánh Kinh, sống theo quan niệm sống của Thánh Kinh, yêu mến Thánh Kinh, và hết lòng tìm cầu Chúa qua Lời Thánh Kinh mỗi ngày. Nhiều người không tin nhận Chúa nhưng vẫn đọc Kinh Thánh để tìm hiểu như một triết lý mới. Nhiều người chống đối đạo Chúa vẫn nghiên cứu Kinh Thánh để tìm cách phản bác. Lại cũng có nhiều người đi nhà thờ mỗi tuần, xưng mình là Cơ Đốc nhân nhưng cuốn Kinh Thánh chỉ sử dụng như một món đồ trang sức cầm đi cầm về mỗi tuần. Cũng không ít người nghiên cứu chỉ để nói, để dạy người khác nhưng chính mình thì không sống đúng với Lời đó.

Mỗi chúng ta cần xét lại thái độ của mình với Lời Chúa. Chỉ khi yêu mến, kính sợ, và làm theo Lời Chúa, chúng ta mới nhận được sự bình an và không sa ngã. Bạn chỉ có Thánh Kinh, sở hữu Thánh Kinh, hay đang sống với Thánh Kinh?

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã ban cho con Lời Chúa để con học và sống với Thánh Kinh mỗi ngày. Xin cho con yêu mến, kính sợ Lời Chúa để luôn vui mừng và vững vàng trong cuộc sống.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top