Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2015


Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2015

Công Vụ 4:32-37
Một Cộng Đồng Mới Sống Động

“Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau” (câu 32).

Câu hỏi suy ngẫm: Cộng đồng mới của những người tin Chúa Giê-xu có những đặc điểm nào? Bạn và các tín hữu trong cộng đồng có thể làm gì để Hội Thánh của bạn trở nên giống Hội Thánh đầu tiên của Chúa Giê-xu?

Cộng đồng Cơ Đốc sống động sẽ sinh sôi và phát triển bội phần. Cơ Đốc nhân sống với niềm tin sẽ môn đệ hóa những người chưa tin. Hội Thánh đầu tiên đã thu hút người khác vào cộng đồng của mình bằng đức tin qua hành động, người tin theo đông lắm (câu 32). Họ sống với nhau thật sự là một gia đình, Chúa Giê-xu là chủ và mọi người đều là anh chị em. Ai nấy đều đồng một lòng, hiệp một ý cùng nhau (câu 32).

Ở nơi đây, tình thương ngự trị và mọi người đều nhận được phước lớn (câu 33). Một người được yêu thương sẽ có khả năng để yêu thương. Hay nói cách khác, chính tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho họ đã làm họ có thể yêu thương người khác. Tình yêu thật sẽ sẵn lòng ban cho. Mối quan tâm của từng thành viên cũng là mối quan tâm chung của cả Hội Thánh. Họ nhận thức của cải vật chất mình có thuộc về Chúa và họ có trách nhiệm quản lý, tiêu dùng cách ích lợi nhất cho thân thể của Ngài. Họ sẵn lòng chia sẻ tài sản của mình cho những người có cần, và vì thế trong cộng đồng không có ai thiếu thốn gì cả (câu 34). Một người được nêu tên cụ thể là ông Giô-sép ở Chíp-rơ, người được mệnh danh là con trai của sự an ủi, ông đã bán đám ruộng của mình để dâng vào quỹ chung của cộng đồng (câu 36, 37).

Cộng đồng này cũng tích cực truyền giáo trong năng quyền Chúa ban cho các sứ đồ, những người mặc lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ (câu 33). Trung tâm của sứ điệp làm chứng cho Chúa phải là sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự làm chứng về Chúa có hiệu quả là nhờ năng lực của Chúa Thánh Linh thể hiện qua những công việc lớn lạ. Chính Chúa Thánh Linh thúc giục lòng người đi ra rao giảng Phúc Âm, Ngài cũng cảm động lòng người nghe để họ nhìn thấy thực trạng chính mình cần nhận lấy ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà ăn năn, quay lại với Đức Chúa Trời.

Hội Thánh chúng ta ngày nay sẽ thật sự sống động nếu ai nấy cùng đồng tâm hiệp ý sống đạo mỗi ngày. Hội Thánh cần có những con người đồng tâm sống với đức tin, cần những con trai của sự an ủi như ông Ba-na-ba, tình yêu thương cần được tỏ bày, năng quyền của Chúa Thánh Linh cần được tự do thể hiện. Mỗi chúng ta phải mong ước và sẵn lòng làm người dẫn ơn phước của Chúa đến cộng đồng đức tin và xã hội có nhiều người chưa tin Chúa.

Hội Thánh của bạn được mô tả trong hình ảnh nào?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con chưa sống theo đức tin như những người trong Hội Thánh đầu tiên. Con nhận lãnh rất nhiều ơn phước nơi Chúa nhưng chần chừ ban cho. Xin làm mới chính con để con góp phần làm cho Hội Thánh trở nên sống động.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top