Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2015


Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2015

Công Vụ 4:23-31
Lời Cầu Nguyện trong Lúc Chịu Bức Hại

“Này, xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ” (câu 29).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng làm gì khi được thả khỏi tù? Việc gì xảy ra sau đó? Bạn học được gì qua sự đáp ứng của các môn đệ của Chúa Giê-xu trong lúc chịu bức hại? Bạn và Hội Thánh của mình thường làm gì khi đối diện với khó khăn và kết quả ra sao?

Sau khi được các lãnh đạo tôn giáo thả ra, Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng liền trở về với anh em đồng niềm tin của mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Họ chia sẻ với nhau để nhận sự khích lệ và cùng nhau đối diện với sự bức hại hầu đến. Cơ Đốc nhân không bao giờ cô đơn, bên cạnh họ luôn có Chúa Giê-xu Phục Sinh đầy năng quyền và những người bạn sẵn lòng chia sẻ. Trong cơn bức hại, một hình ảnh đẹp hiện ra là sự hiệp nhất khi mọi người đều cùng một lòng cầu nguyện với Đấng có thẩm quyền cao nhất, Đấng dựng nên vũ trụ cùng muôn vật (câu 24). Thật ngưỡng mộ vì họ đã không cầu xin Đức Chúa Trời can thiệp vào hoàn cảnh của họ bằng cách này hoặc cách khác, nhưng họ quay về với Lời của Đức Chúa Trời để nhận biết giai đoạn lịch sử thời đại của họ là lúc nào, điều gì sẽ xảy ra với họ mà Lời Chúa cho họ biết. Trong câu 26, họ trích dẫn Thi Thiên 2:1-2 “Nhân sao các ngoại bang náo loạn? Và những dân tộc toan mưu chước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau. Nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài.” Họ nhìn thấy sự ứng nghiệm lời tiên tri qua cuộc đời của Chúa Giê-xu khi Vua Hê-rốt, Tổng đốc Bôn-xơ Phi-lát, với các Dân Ngoại cùng những người Ít-ra-ên đã hiệp cùng nhau chống lại Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã uống chén đắng, và những người theo dấu chân Ngài cũng sẽ trải qua những sự bức hại, chống đối vì chính Chúa Giê-xu đã từng căn dặn họ: “Đầy tớ không hơn chủ. Nếu họ bắt bớ Ta, thì cũng sẽ bắt bớ các con” (Giăng 15:20a).

Vì vậy, họ đã cầu xin: “Xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, và cho các đầy tớ Ngài rao giảng Lời Ngài một cách dạn dĩ, xin đưa tay Ngài ra, để nhờ Danh Đầy Tớ Thánh của Ngài là Đức Chúa Giê-xu, mà làm những phép chữa lành, phép lạ, và dấu kỳ” (câu 29-30). Lời cầu nguyện hoàn toàn tập trung vào Chúa và thánh ý của Chúa được nên. Họ sẵn lòng thuận phục, không hề có ý thoái thác những nguy hiểm chực chờ mình. Lời cầu xin của họ cho thấy một niềm tin mạnh mẽ nơi Chúa và lòng ao ước nhìn thấy năng quyền trong Danh của Chúa Giê-xu được thể hiện. Với lời khẩn cầu vui lòng Chúa, nơi nhóm lại đã rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Chúa Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ.

Bạn thường làm gì và cầu nguyện như thế nào trong những hoàn cảnh khó khăn, bức hại.

Lạy Chúa! Xin giúp con biết tìm biết ý Chúa và thưa vâng với Ngài trong hoàn cảnh bị bức hại hay những lúc khó khăn trong cuộc đời. Xin cho con có sự can đảm để dạn dĩ làm chứng về Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top