Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2015


Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2015

Thi Thiên 119:153-160
Xin Cho Con Được Sống

“Đức Giê-hô-va ơi, sự thương xót Ngài rất lớn; Xin hãy khiến tôi được sống tùy theo luật lệ Ngài” (câu 156).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu xin được lặp lại ba lần trong phân đoạn này là gì? Tại sao tác giả cầu xin như vậy? Đứng trước những nan đề trong cuộc sống, thái độ của tác giả với những người chống đối và với Lời Chúa như thế nào? Theo gương tác giả, bạn sẽ cầu xin Chúa điều gì trong tuần lễ mới này?

Lời cầu xin “khiến con được sống” hay “xin cho con được sống” được lặp lại ba lần trong phân đoạn này (câu 154, 156, 159). Lý do tác giả xin Chúa như vậy vì ông đang gặp những khổ nạn do những người bức hại, người hà hiếp, và người gian tà tấn công ông quá nhiều (câu 153, 157, 158). Trước những sự tấn công như vậy, ít nhiều ông cũng mất đi sự bình an và niềm hoan lạc trong cuộc sống. Tuy nhiên, cách giải quyết nan đề của tác giả là không trả đũa, không đối đầu với những người chống đối nhưng ông ngước nhìn lên cao cầu xin Đức Chúa Trời bênh vực duyên cớ ông (câu 153). Về phần mình, ông cứ một lòng yêu mến và tuân giữ Lời Chúa bởi ông tin rằng toàn bộ Lời Chúa là chân thật, các phán quyết công chính của Chúa còn đến đời đời (câu 160).

Chúng ta thấy trong ba lần tác giả xin Chúa cho ông được sống thì ba lần ông xin “tùy theo Lời Chúa, tùy theo luật lệ Chúa và tùy theo sự nhân từ Chúa.” Ông biết người hà hiếp bức hại ông thật nhiều lắm và vô cùng gớm ghiếc, nhưng ông vững tin vào sự nhân từ, thương xót của Đấng Biện Hộ siêu phàm là Đức Chúa Trời, vì “Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?” (Rô-ma 8:31). Thái độ của tác giả nhắc nhở chúng ta rằng khi chúng ta cứ trung thành bền lòng với Lời Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ can thiệp và giải cứu chúng ta khỏi mọi gánh nặng, lo toan, và mọi nhu cầu trong cuộc sống; ngược lại khi chúng ta xa rời Lời Chúa thì không thể nào trông chờ vào sự giải quyết của Ngài được.

Ngày nay, chắc chắn chúng ta cũng trải qua những kinh nghiệm như tác giả đã trải qua. Nhìn lại tuần lễ vừa qua, không ít những gánh nặng, lo toan, không thiếu những sự hiểu lầm, chỉ trích của những người xấu hoặc những người không ưa chúng ta; hoặc nặng nề hơn nữa, có thể chúng ta bị lên án, kết tội vô cớ, oan ức… Tuy nhiên, trong mọi sự đó, xin Chúa cho chúng ta cứ vững lòng bám chặt Lời Chúa, cầu xin Đức Chúa Trời giải quyết mọi nan đề và ban cho chúng ta được sống bình an, vui thỏa trong Lời Chúa. Phần còn lại, chính Đức Chúa Trời sẽ nâng đỡ, biện hộ, và ban cho chúng ta được sống trong Lời Ngài.

Khi gặp nan đề, bạn thường cầu xin với Chúa như thế nào?

Lạy Đức Giê-hô-va, lòng thương xót của Ngài thật bao la! Trước những khổ nạn, bức hại, hà hiếp, xin cho con trung thành tuân giữ Lời Chúa, xin khiến con được sống tùy theo luật lệ Ngài, con tạ ơn Chúa.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top