Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2015


Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2015

Giăng 4:1-26
Kết Quả của Lòng Tin

“Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?” (câu 28, 29).

Câu hỏi suy ngẫm: Kết quả lòng tin của người phụ nữ Sa-ma-ri sau khi bà tin Chúa là gì? Kết quả lòng tin của những người trong thành Sa-ma-ri sau khi chạy ra gặp Chúa là gì?

Mục đích của người phụ nữ Sa-ma-ri ra giếng là để lấy nước, nhưng câu 28 và 29 cho thấy sau khi nghe Chúa làm chứng, bà tin Ngài là Đấng Christ hay Đấng Mết-si-a, bà đã bỏ cái vò lại bên giếng, quay trở về thành sốt sắng loan báo với mọi người rằng hãy đến mà xem ngoài kia có một người đã nói đúng hết những việc tôi đã làm, Ngài chẳng phải là Đấng Christ sao? Qua lời làm chứng đơn sơ nhưng mạnh mẽ và chắc chắn đó, mọi người trong thành đã đến gặp Chúa Giê-xu. Khởi đầu có nhiều người Sa-ma-ri nghe và tin Ngài, sau đó họ mời Chúa về thành họ ở hai ngày để giảng cho dân trong thành nghe. Số người tin Chúa càng đông hơn nữa (câu 39-41).

Chúa Giê-xu đã làm chứng về Ngài thật rõ ràng, đầy đủ nên người phụ nữ Sa-ma-ri tin Chúa thật lòng. Lòng tin ấy được thể hiện bằng hành động cụ thể, đó là nóng cháy, sốt sắng, quên cả công việc đi lấy nước, bà bỏ vò lại và nôn nóng báo tin cho đồng bào của mình để họ cũng ra gặp Chúa. Những người dân trong thành cũng vậy, khi nghe người phụ nữ và Chúa Giê-xu làm chứng, họ nhận biết Ngài thật là Chúa Cứu Thế nên tin Ngài (câu 42). Và kết quả lòng tin của họ cũng thể hiện qua sự sốt sắng mời Chúa vào thành để giảng thêm cho nhiều người dân trong thành biết Chúa.

Ngày nay, Chúa giao công tác làm chứng về Chúa cho mỗi chúng ta, để giúp một người tin Chúa thật, chúng ta cần trình bày về Chúa một cách rõ ràng, đầy đủ để người nghe thấy được tội lỗi của mình trước mặt Chúa, và hiểu được chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế và là con đường duy nhất để được tha tội và được cứu. Từ đó, người tin Chúa thật sẽ có những kết quả của lòng tin như vui mừng vì được cứu, xót thương những người chưa được cứu nên nôn nóng loan báo tin mừng cho họ. Trong công tác chứng đạo, nếu chạy theo những con số, thì chúng ta chỉ nhận được những thành tích trong bảng báo cáo mà thôi; nhưng khi có được con người, chúng ta sẽ có những kết quả của lòng tin là những người tin Chúa thật ấy sẽ tiếp tục giới thiệu về Chúa cho nhiều người khác để họ cũng biết Chúa và đến với Ngài.

Kết quả lòng tin của bạn lâu nay như thế nào? Bạn thấy được kết quả lòng tin của những người bạn đã làm chứng cho họ ra sao?

Tạ ơn Chúa đã cứu con, xin cho con nhiệt thành rao báo tin mừng cho nhiều người và giúp những người ấy thật lòng tin Chúa để đời sống họ cũng kết quả cho Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top