Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2015


Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2015

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:13
Nghĩa Vụ Từ Thiện

“Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh dạy gì về việc lành? Mục đích việc làm lành của Cơ Đốc nhân là gì? Có người cho rằng Hội Thánh chỉ nên đi giảng Tin Lành mà không cần phải làm việc từ thiện. Bạn nghĩ thế nào? Hội Thánh bạn có làm công tác từ thiện nào không?

Trong thời Cựu Ước, ngay từ khi Đức Chúa Trời ban luật pháp của Ngài cho người Ít-ra-ên, Ngài luôn luôn nhắc nhở họ phải nhớ đến người nghèo. Luật của Ngài bắt buộc người chủ ruộng lúa không được gặt sạch đồng, nhưng phải chừa bìa và góc ruộng cho người nghèo mót. Chủ vườn nho cũng không được cằn mót hết trái nho trên cây, không được lượm những trái rơi rụng, mà để dành chúng cho người nghèo (Lê-vi Ký 19:9-10).

Trong thời Tân Ước, Hội Thánh Chúa từ buổi ban sơ đã chú trọng đến người nghèo. Sau khi Chúa Thánh Linh giáng xuống, những người đến với Chúa hân hoan đóng góp của cải ruộng vườn của mình để phân phát cho những người nghèo khó (Công Vụ 2:44-45). Trường hợp của bà Ta-bi-tha rất đáng để ý. Việc từ thiện của bà không vì mục đích nào khác hơn là lòng nhân ái. Nếu bà làm việc thiện vì lý do nào đó mà thiếu lòng nhân, thì người thọ ơn sẽ cảm biết điều đó. Các bà góa chắc đã không thương tiếc khóc lóc như vậy nếu những chiếc áo họ mặc không nhắc nhở cho họ tinh thần hy sinh và những cử chỉ nhân hậu của người đã làm ơn cho họ.

Con người làm việc thiện với vô số động cơ khác nhau. Nhiều nhân viên xã hội làm việc thiện vì bổn phận công việc để được lãnh lương. Một số khác làm việc thiện vì mục đích vụ lợi, háo danh. Chúa Giê-xu nói rằng họ đã nhận được phần thưởng của mình ở đời này rồi. Cũng có những người làm việc thiện chỉ để mong đạt được công đức cho đời sau. Cụ thể là việc phóng sinh con cá, con chim, hay giúp đỡ một người tàn phế lê lết trên hè phố, đối với họ, là phương tiện để giúp họ tích trữ công đức cho đời sau. Nói cách khác, mong ước nhận điểm thưởng cho chính mình có khi lại lớn hơn sự quan tâm đến cá nhân người mình giúp đỡ.

Việc thiện của con cái Đức Chúa Trời không phải như vậy. Trước hết, sự giúp đỡ đồng loại không phải xuất phát từ một động cơ ích kỷ nào, nhưng từ sự nhận biết rằng vì con người, bất kể họ là ai, mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, nên họ cần được đối xử như một con người. Do đó, người tin Chúa làm việc thiện không phải để lấy điểm mà vì muốn bày tỏ tình yêu thương đối với đồng loại. Hơn nữa, vì chính họ đã nhận được tình yêu thương vô điều kiện từ chính Chúa, họ muốn bày tỏ tình yêu thương này cho đồng loại. Vì vậy, nếu con cái Đức Chúa Trời không có lòng nhân và chẳng vui thích làm việc thiện, thì phải xét lại đức tin mình, vì đức tin thật phải sản sinh những bông trái lành như vậy (Gia-cơ 3:17).

Lạy Chúa, xin cho con không mỏi mệt làm điều lành vì biết rằng đó là điều đáng phải làm cho những ai đã được gọi là con cái Ngài, và đã nhận lãnh ơn thương xót lớn lao, lạ lùng của Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top