Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2015


Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2015

Thi Thiên 119:137-144
Sống Công Chính

“Chứng cớ Chúa là công bình đời đời” (câu 144a).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao con cái Chúa phải sống công chính? Sống công chính sẽ gặp những khó khăn nào? Kết quả của người sống công chính là gì?

Sống công chính là một thử thách mà con cái Chúa phải vượt qua. Sống giữa cuộc đời nhiều bất công, người sống công chính phải chịu thiệt thòi và trở nên dại khờ dưới cái nhìn của người đời. Vậy tại sao chúng ta phải sống công chính? Con cái Chúa phải sống công chính vì Chúa chúng ta là công chính. “Ngài là công bình” (câu 137a). Khi Chúa là công chính thì “sự đoán xét của Ngài là ngay thẳng” (câu 137b). Những sự dạy dỗ của Chúa cũng là công chính (câu 138, 144). Và sự công chính của Chúa được bảo đảm đời đời (142,144). Trải qua nhiều thế hệ, nhiều nhà thông thái đã nhạo báng, thậm chí tấn công Kinh Thánh, nhưng Lời Chúa vẫn đứng vững; ngược lại, sau khi họ qua đời thì các sách vở họ bị quên lãng. Trong đời sống, đôi khi chúng ta nghĩ rằng sự bất công sẽ chiến thắng sự công chính,sự ác sẽ thắng điều thiện, nhưng Lời Chúa khẳng định rằng sự công chính của Chúa sẽ chiến thắng điều ác. Đó là chân lý đời đời.

Không phải lúc nào người hiền cũng gặp lành và người ngay cũng thịnh vượng. Nhiều khi Chúa cho phép sự khó khăn xảy đến với người công chính. Tác giả Thi Thiên bày tỏ rằng: “Sự sốt sắng tiêu hao tôi vì người hà hiếp tôi” (câu 139), “bị khinh dể” (câu 141), và “sự gian truân và sự sầu khổ áp hãm tôi” (câu 143). Những sự khó khăn đến với người sống công chính sẽ giúp đức tin của họ lớn lên và càng tin cậy Chúa hơn (Rô-ma 5:3-5). Nhưng những sự thử thách này sẽ không quá sức chịu đựng của con cái Ngài.Chúa là công chính và Chúa cũng là thành tín (câu 138). Chúa sẽ luôn che chở con cái Ngài. Vậy trong sự thử thách hãy tin vào sự giải cứu của Chúa.

Trải qua nhiều khó khăn thử thách, tác giả vẫn luôn giữ lòng mình ngay thẳng với Chúa. Tác giả “yêu mến Lời ấy” (câu 140), “không quên các giềng mối Chúa” (câu 141), và “yêu thích” Lời Chúa (câu 143). Tác giả kết luận bằng lời cầu nguyện xin Chúa cho mình sự thông hiểu Lời Chúa vì ông biết rằng sự ngay thẳng trong Lời Chúa sẽ đem ông đến sự sống vĩnh cửu. Cầu xin Chúa dạy chúng ta hiểu Lời Chúa, chấp nhận những khó khăn tạm trong đời sống, và bày tỏ nếp sống công chính của mình trong Chúa.

Bạn có làm theo Lời Chúa dạy, kính sợ Chúa, và sống công chính trong mọi hoàn cảnh của đời sống không?

Lạy Cha Từ Ái, con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu con. Nguyện xin Chúa giúp con mỗi ngày vững tin nơi Chúa và sống công chính trong Ngài luôn luôn.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top