Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2015


Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2015

Ê-xê-chi-ên 3:10-19
Sự Phẫn Nộ Công Chính

“Hỡi con người, Ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Ít-ra-ên; khá nghe lời từ miệng Ta, và thay Ta răn bảo chúng nó” (Ê-xê-chi-ên 3:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều đầu tiên và quan trọng nhất của một người của Chúa cần phải có trước khi nói lời của Chúa cho người khác là gì? Mô tả sự giằng co trong tâm linh của Tiên tri Ê-xê-chi-ên khi nhận sứ mệnh của Chúa? Điều gì khiến ông có thể đứng lên để làm nhiệm vụ Chúa sai? Sự giận dữ và công phẫn khác nhau như thế nào? Sự phẫn nộ công chính đưa đến hành động gì?

Tiên tri Ê-xê-chi-ên được Chúa giao cho một nhiệm vụ rất khó khăn. Ông cứ phải nói điều Chúa muốn ông nói cho dân lưu đày, mặc dù biết rằng họ sẽ chống nghịch và không chịu nghe. Tuy nhiên, điều đầu tiên và quan trọng nhất của một người tiên tri của Chúa là phải “nhận vào lòng và nghe vào tai” mọi Lời của Đức Chúa Trời phán cùng mình. Sự cảm nhận bằng cả tấm lòng và lý trí đều cần thiết để có thể truyền đạt một cách thuyết phục lời của Chúa cho dân Ngài. Tiên tri Ê-xê-chi-ên không những cảm nhận được sự nặng nề của sứ mệnh Chúa giao, nhưng ông cũng gánh vác sự thịnh nộ của Chúa trên dân Ngài. Bởi Thần của Chúa ở trên ông và thêm sức cho ông, Tiên tri Ê-xê-chi-ên đứng lên trong sự khiêm nhu nhưng mạnh mẽ của một đầy tớ Chúa đứng trước sự chống nghịch của những người cứng lòng, không chịu nghe chân lý.

Cũng vậy, trong thời Tân Ước, ông Giăng Báp-tít đã làm nhiệm vụ của nhà tiên tri khi can gián Vua Hê-rốt cướp vợ của em mình. Ông bị bỏ vào ngục và sau đó bị chặt đầu (Ma-thi-ơ 14:1-12). Đối với những người cầu an, chỉ nghĩ đến mình, thì việc làm của ông Giăng là thiếu khôn ngoan thận trọng, vì ai cũng biết Vua Hê-rốt là một vị vua tàn bạo. Nhưng đối với ông Giăng Báp-tít, dù trả bất kỳ giá nào, ông cũng phải làm bổn phận của một nhà tiên tri, một người công chính cho Đức Chúa Trời trước hết.

Khi một người nhân danh Chúa và đeo đuổi theo sự công bằng và chính trực, thì họ sẽ chỉ nói điều ngay thẳng từ nơi chính Chúa. Họ quan tâm đến ý muốn của Chúa hơn là sự phản đối của con người. Họ tìm kiếm sự hài lòng Chúa hơn là hài lòng người. Họ tin cậy Đấng ban sự sống hơn là tìm cách bảo vệ sự sống cho mình. Họ đã làm nhiệm vụ của một nhà tiên tri được Đức Chúa Trời ủy nhiệm làm công tác canh giữ nhà Ngài, giống như Tiên tri Ê-xê-chi-ên vậy.

Người xem Phúc Âm lần đầu có thể rất ngạc nhiên khi đọc những Lời Chúa Giê-xu lên án những người Pha-ri-si và các thầy dạy luật pháp Môi-se thời bấy giờ. Một người khiêm nhường, nhẫn nhục, trầm tĩnh như Ngài làm sao có thể có những lời lẽ có vẻ như thóa mạ, sỉ nhục, khiêu khích lớp người được trọng vọng trong xã hội thời đó như vậy? Khi tìm hiểu kỹ hơn về tấm lòng của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ thấy những lời kết án của Chúa không phải là những lời giận dữ nói ra cho hả cơn giận, nhưng đó là những lời cảnh cáo nghiêm trang nhằm đem đến sự tỉnh thức và ăn năn.

Lạy Chúa, xin cho con nhận vào lòng và nghe vào tai lời ngay thẳng của Ngài để con luôn nhờ ơn Chúa mà sống như người canh giữ nhà của Đức Giê-hô-va tại nơi Chúa đang đặt để con cho Danh vinh quang của Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top