Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2015


Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2015

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22
Không Thể Nín Lặng!

“Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng có những đặc điểm tích cực nào? Làm thế nào để họ có những đặc điểm đó (câu 13, 20)? Bạn được nhắc nhở gì qua phân đoạn Kinh Thánh hôm nay?

Qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy một số đặc điểm tích cực của hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng như sau: Thứ nhất, họ có sự dạn dĩ. Trái ngược với hình ảnh một Phi-e-rơ chối Chúa ba lần, các môn đệ đều trốn chạy trong đêm Chúa Giê-xu chịu thống khổ, nhốt mình sau cánh cửa nơi phòng cao… Ở đây cho thấy họ dạn dĩ đối diện với sự bức hại và tra hỏi bởi những người có thẩm quyền trong giáo hội Do Thái (câu 13).

Thứ hai, họ có năng quyền chữa lành và giúp phục hồi người tàn tật trước sự chứng kiến của nhiều người (câu 14). Chính bằng chứng một đời sống có năng quyền và sẵn lòng giúp đỡ người khác đã làm cho những bậc có thẩm quyền phải câm lặng.

Thứ ba, Sứ đồ Phi-e-rơ có suy nghĩ và lập luận chặt chẽ trước sự cấm đoán rao truyền chân lý về Chúa Giê-xu của bậc lãnh đạo thuộc linh bấy giờ. Ông trả lời rằng: “Chính các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng?” (câu 19). Câu nói này có thể hiểu rằng các ông là những bậc lãnh đạo thuộc linh, đang thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời nhưng các ông đã không đi theo ý muốn của Ngài. Các ông cần suy xét kỹ càng về các ông là ai và đang phụng sự ai. Phần chúng tôi, chúng tôi không thể nghe theo các ông mà không thực hiện mệnh lệnh Chúa đã ủy thác cho chúng tôi.

Thứ tư, các sứ đồ này là những nhân chứng không thể nín lặng: “Về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình thấy và nghe” (câu 20). Chính các vị này đã ở cùng Chúa Giê-xu (câu 13), được nghe Chúa giảng dạy, ban cho năng quyền và trọng trách rao giảng Phúc Âm. Họ chứng kiến cảnh Chúa chịu khổ hình trên thập tự giá, và cũng đã gặp gỡ Chúa Phục Sinh nên không thể nín lặng, mà cứ tiếp tục rao giảng về Chúa Giê-xu đã sống lại dù phải đối diện với hoàn cảnh nào. Họ đã theo chân Chúa Giê-xu, làm những gì Chúa đã làm, rao giảng điều Chúa Giê-xu đã rao giảng. Họ đã hy sinh cuộc sống tiện nghi, yên ổn của mình để đi rao giảng Phúc Âm và nhiều người phải tuận đạo vì vương quốc của Đức Chúa Trời. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, những người được Chúa Giê-xu cứu chuộc được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh đã can đảm đối diện với sự bức hại như Lời Chúa Giê-xu đã báo trước hầu cho sự cứu rỗi của Chúa lan truyền trên khắp đất.

Bạn đã sống cuộc đời chứng nhân cho Chúa như thế nào?

Cảm tạ Chúa vì có những chứng nhân can đảm của Ngài qua các thế hệ. Xin Chúa ban năng quyền và giúp con sống như một chứng nhân trung tín của Chúa, nắm bắt mọi cơ hội để làm chứng về ơn cứu chuộc của Ngài cho những người quanh con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 29.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top