Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2015


Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2015

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-26
Hạ Mình Để Tôn Cao Chúa Giê-xu

“Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Đức Chúa Giê-xu” (câu 13a).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người chứng kiến người bại được chữa lành có thái độ và hành động gì? Lời giải thích của Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết ông muốn họ thấy rõ những chân lý nào? Bạn quyết định sẽ tôn cao Chúa Giê-xu như thế nào trong những tháng ngày sắp tới?

Tất cả những người chứng kiến sự kiện người bại được chữa lành đều vô cùng kinh ngạc. Họ đổ xô đến, vây lấy hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng và nhìn chăm hai sứ đồ như những vị thần. Sứ đồ Phi-e-rơ liền nắm lấy cơ hội này để làm chứng về Chúa Giê-xu cho họ. Trước tiên, ông giới thiệu về Chúa Giê-xu chính là Đấng đã chữa lành cho người bại này. Ngài là Đấng Mết-si-a được Đức Chúa Trời của tổ phụ Áp-ra-ham sai đến. Ngài là Chúa của sự sống, Ngài đã được Đức Chúa Trời làm cho vinh quang, ban cho sự phục sinh (câu 12-16). Thứ hai, ông thẳng thắn chỉ ra tội lỗi của họ, rắp tâm chối bỏ và giết chết Đấng Thánh và Công Chính (câu 14). Thứ ba, ông cho họ một niềm hy vọng nơi Chúa nhân từ hay thương xót rằng họ đã làm những nên tội tày đình ấy vì sự thiếu hiểu biết. Và sự chết của Chúa Giê-xu cũng nằm trong chương trình tốt lành của Đức Chúa Trời. Ngài phải chịu đau đớn tột cùng để trả thay án phạt cho toàn thể nhân loại. Và cuối cùng, ông chỉ cho họ một con đường để nhận được ơn tha thứ nơi Đức Chúa Trời và được phước, họ cần phải ăn năn và quay trở lại tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Trong khi làm chứng, hai sứ đồ của Chúa không hề đề cập về công sức hay tài đức của mình. Hai ông đã quy tất cả vinh quang về Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Sứ điệp của hai ông là một hồi chuông cảnh cáo và cũng là những lời động viên khích lệ giúp con người nhìn biết Đức Chúa Trời với những bản tính tốt lành của Ngài, nhìn nhận thực trạng tội lỗi của chính mình và đưa ra giải pháp để con người có thể nhận được hồng ân cứu rỗi của Chúa Giê-xu.

Đức Chúa Trời ban cho mỗi người chúng ta những tài năng, ân tứ, và cơ hội để chúng ta phục vụ Ngài và phục vụ xã hội. Vậy Chúa có vị trí nào trong những thành công mà chúng ta đã đạt được trong Hội Thánh, công sở, hay trường học? Có người nói: “Khi Chúa ban cho mà ta không thấy thì khi Chúa lấy đi chúng ta cũng không hay.” Hãy tôn cao Chúa trong cuộc sống hằng ngày và nắm lấy mọi cơ hội để làm chứng về Ngài.

Bạn được nhắc nhở phải thay đổi thái độ sống như thế nào để tôn cao Chúa qua bài học Kinh Thánh hôm nay?

Cảm tạ Chúa vì mọi điều tốt lành Ngài đã ban cho con! Xin Chúa giúp con sống mỗi ngày tôn thờ Chúa cách phải lẽ và quy mọi sự vinh quang về Cha chí tôn của con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 27.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top