Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2015


Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2015

II Các Vua 14:23-29
Có Năng Lực Nhưng Bại Hoại

“Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, đã gây cho Ít-ra-ên phạm tội” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Về chính trị và quân sự, Vua Giê-rô-bô-am đã làm được những gì cho đất nước? Về mặt thuộc linh thì sao? Đức Chúa Trời quan tâm đến năng lực hay lòng tin kính? Tại sao?

Có hai vua của Ít-ra-ên trùng tên Giê-rô-bô-am, vua đầu tiên là con của ông Nê-bát; và vua thứ hai là con của Vua Giô-ách. Vua Giê-rô-bô-am II cai trị 41 năm. Về chính trị và quân sự thì đây là vị vua có năng lực và thành công trong việc chiếm lại các phần lãnh thổ bị mất trước đây (câu 25). Đức Chúa Trời thấy cảnh khốn đốn quá mức của dân chúng trong tay của người Sy-ri, Mô-áp, và Am-môn nên Ngài cũng đã dùng Vua Giê-rô-bô-am giải cứu họ. Tuy nhiên, về phương diện thuộc linh thì đây là vị vua bại hoại và thờ hình tượng nên tuy đem lại cho đất nước kết quả về phương diện mở mang lãnh thổ, giải cứu dân tộc nhưng không đưa dân chúng trở lại cùng Đức Chúa Trời, và chính vua cũng miệt mài trong con đường tội lỗi, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va.

Vua Giê-rô-bô-am có năng lực, được Chúa sử dụng để đem lại sự thịnh vượng trong dân chúng, an ninh cho đất nước, tuy nhiên tình trạng thuộc linh của vua thì bại hoại “Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, đã gây cho Ít-ra-ên phạm tội” (câu 24). Hai vị tiên tri trong thời Vua Giê-rô-bô-am là ông Ô-sê và ông A-mốt, đã được Chúa mạc khải điều đó nên dù đất nước đang thịnh vượng, họ cũng can đảm rao giảng về sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, kêu gọi vua và dân chúng trở lại cùng Ngài để sự công chính được chảy xuống như suối nước (A-mốt 5:24). Ngày nay, nhiều người tự hào vì mình có năng lực làm được việc này việc nọ cho Hội Thánh, nhưng điều quan trọng trước mắt Chúa là phải có đời sống công chính, kính sợ Chúa, đi theo sự dạy dỗ của Lời Ngài, nếu không thì tất cả những thành tích đó cũng sẽ qua đi. Khi đối diện với Chúa trong cõi vĩnh hằng, nếu bị Chúa nhận định là “người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng từ bỏ tội lỗi, gây cho người khác phạm tội!” thì những thành tích đáng tự hào ấy cũng không giúp được gì cho mình. Đức Chúa Trời quan tâm đến lòng tin kính hơn là năng lực, vì Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng, có quyền sử dụng mọi người, mọi vật để phục vụ cho mục đích của Ngài, nhưng đối với con người tội lỗi thì chỉ có lòng ăn năn, tin kính mới có thể bước vào thiên đàng phước hạnh mà thôi.

Bạn quan tâm đến thành tích hay lòng tin kính? Bạn cần thay đổi như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con chuyên tâm học Lời Chúa và sống theo Lời Ngài dạy để đời sống của con được Chúa dùng và được Chúa khen thưởng trong cõi đời đời.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top