Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2015


Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2015

II Các Vua 14:1-22
Thần Tượng và Kiêu Ngạo

“Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tính tự cao đi trước sự sa ngã” (Châm Ngôn 16:18).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-ma-xia là vị vua như thế nào? Ông đã làm gì sau chiến thắng quân Ê-đôm? Việc làm bởi lòng kiêu ngạo này dẫn đến những hậu quả nào cho ông và cho đất nước?

Vua A-ma-xia làm vua Giu-đa và cai trị 29 năm. Vua làm điều thiện (câu 3), tuân giữ Luật Pháp Môi-se (câu 6), tuy nhiên sự thờ phượng Chúa của vua vẫn không trọn vẹn, vua không phá bỏ các miếu thờ thần tượng ở nơi cao nên dân chúng vẫn còn dâng sinh tế và đốt hương trên đó (câu 4). Trong một trận chiến tại trũng Muối, quân của Vua A-ma-xia giết 10,000 quân Ê-đôm và chiếm thành Sê-la. Sau chiến thắng vang dội ấy, Vua A-ma-xia trở nên kiêu ngạo, sai sứ giả đến thách thức vua Ít-ra-ên là ông Giô-ách rằng: “Hãy đến, để chúng ta tranh chiến nhau.” Vua Giô-ách trả lời bằng một ngụ ngôn, vua ví Vua A-ma-xia như cây gai vô dụng mà lại dám cầu hôn với mình là cây hương nam cao lớn, giá trị. Chỉ cần thú rừng của Li-ban đi qua là cây gai bị chà đạp dưới chân ngay. Rồi Vua Giô-ách nhắn nhủ: “Ngươi đã đánh dân Ê-đôm và lòng ngươi đầy kiêu ngạo. Khá hưởng vinh hiển, và ở lại trong nhà ngươi; cớ sao ngươi muốn gây cho mình mắc tai vạ, khiến cho ngươi và Giu-đa bị hư hại?” (câu 10). Vốn đầy lòng kiêu ngạo nên Vua A-ma-xia không nghe, vì thế hai bên bắt đầu thù nghịch nhau và chiến tranh xảy ra. Quân Giu-đa bại trận, Vua A-ma-xia bị bắt, những khí dụng và bảo vật còn lại trong Đền Thờ bị đoạt mất. Có lẽ Vua A-ma-xia được tha về nhưng cuối cùng, có người tạo phản và giết Vua A-ma-xia tại La-ki (câu 19).

Cuộc đời Vua A-ma-xia tuy được đánh giá là tốt nhưng không trọn vẹn vì vẫn còn các miếu thờ ở nơi cao. Trong II Sử Ký 25:14 cho biết khi chiến thắng Ê-đôm, Vua A-ma-xia cũng đem những thần tượng của họ đem về thờ lạy, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Tuy biết Luật Pháp Môi-se, thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng đồng thời cũng thờ thần tượng, cộng với lòng kiêu ngạo khi chiến thắng quân Ê-đôm đã khiến cuộc đời Vua A-ma-xia lao xuống hố thẳm. Chính vua là nguyên nhân khởi đầu cho sự thù nghịch và chiến tranh với anh em mình là Ít-ra-ên cho đến khi bị lưu đày.

Bài học nhắc nhở chúng ta xét mình, tự hỏi theo Chúa nhưng có tôn sùng thần tượng nào không? Như thần tiền bạc, địa vị, danh vọng, chúng ta kiêu ngạo vì đã làm được việc gì đó cho Chúa? Cám dỗ của những thần tượng vô hình đó rất mạnh, xin Chúa giúp chúng ta luôn cẩn trọng và nhớ Lời Chúa dạy: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tính tự cao đi trước sự sa ngã” (Châm Ngôn 16:18).

Lạy Chúa, xin cho con hết lòng, hết linh hồn thờ phượng Chúa, và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top