Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2015


Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2015

II Các Vua 13:10-25
Lòng Thương Xót của Đức Chúa Trời

“Nhưng Đức Giê-hô-va làm ơn cho chúng, lấy lòng thương xót và đoái xem họ vì cớ lời giao ước của Ngài đã lập với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. Ngài không muốn diệt chúng, không từ bỏ chúng khỏi trước mặt Ngài cho đến ngày nay” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh ghi lại những sự kiện gì về Vua Giô-ách và Tiên tri Ê-li-sê? Lời Chúa nhận định thế nào về Vua Giô-ách? Tại sao Chúa vẫn thương xót không tiêu diệt và từ bỏ? Lời Kinh Thánh nhắc nhở bạn điều gì về lòng thương xót của Đức Chúa Trời?

Có hai vua trùng tên Giô-ách, một vua tốt cai trị Giu-đa phía nam, và một vua xấu cai trị Ít-ra-ên phía bắc. Câu chuyện hôm nay chép về Vua Giô-ách của Ít-ra-ên. Vua làm điều ác theo con đường của Vua Giê-rô-bô-am, gây cho dân chúng phạm tội. Sau 16 năm cai trị, Vua Giô-ách băng hà. Từ câu 14 trở đi ghi lại bệnh tình và sự chết của Tiên tri Ê-li-sê. Vua Giô-ách đến thăm, khóc và nói “Hỡi cha tôi! cha tôi! Xe và lính kỵ của Ít-ra-ên!” hàm ý Ít-ra-ên sắp mất đi chỗ dựa và sự bảo vệ của vị tiên tri đáng kính. Tuy đang nằm trên giường bệnh, nhưng Tiên tri Ê-li-sê vẫn được Chúa đại dụng, ông dùng biểu tượng để báo trước việc Vua Giô-ách sẽ thắng Sy-ri, nhưng vì vua chỉ đập mũi tên có ba lần nên không thể thắng tuyệt đối Sy-ri mà chỉ thắng ba lần thôi. Lời tiên tri này ứng nghiệm trong câu 22-25. Sau khi Tiên tri Ê-li-sê qua đời, chúng ta thấy Kinh Thánh vẫn ghi lại một phép lạ xảy ra khi một người chết đụng vào hài cốt ông thì sống lại và đứng dậy.

Điểm tệ hại nổi bật của cuộc đời Vua Giô-ách và vua cha là ông Giô-a-cha là họ đã cai trị đất nước theo con đường gian ác của tổ phụ. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, nhân từ, Ngài không lìa bỏ dân tộc Ít-ra-ên vì giao ước Ngài đã lập với tổ phụ họ là các ông Áp-ra-ham, Gia-cốp, và Y-sác (câu 23). Đức Chúa Trời không hề đổi ý, nhưng điều kiện để được phước hạnh là phải biết hạ mình, ăn năn, vâng phục Chúa trọn vẹn. Dù Vua Giô-ách được Chúa gia ơn, không tiêu diệt và từ bỏ lúc còn tại vị, nhưng vua vẫn cứ đắm chìm trong điều ác và là nguyên nhân gây cho dân chúng phạm tội (câu 11) nên chắc chắn khó tránh khỏi hình phạt của Đấng công chính, thánh khiết khi đối diện với Ngài.

Ngày nay, chúng ta cũng thường sống sai trật, bất tuân mệnh lệnh Chúa… nhưng Ngài vẫn nhân từ, luôn dùng nhiều cách để đem chúng ta quay trở lại với Ngài. Vấn đề là chúng ta có bằng lòng lắng nghe và vâng phục trọn vẹn hay không. Nhiều lúc chúng ta khinh lờn vì chưa thấy hình phạt trong hiện tại, nhưng chắc chắn mỗi người sẽ phải trả lời trước Chúa trong ngày cuối cùng.

Có điều nào bạn thấy mình cần phải sửa đổi lại cho đẹp ý Đức Chúa Trời?

Tạ ơn Chúa vì lòng nhân từ, yêu thương và thành tín của Ngài đối với con. Xin tha thứ cho sự cứng lòng của con. Xin cho con biết ăn năn, sửa đổi, và sống vâng phục Chúa cách trọn vẹn.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top