Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2015


Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2015

Thi Thiên 119:113-120
Trận Chiến Thuộc Linh

“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết tác giả yêu gì và ghét gì? Đức Chúa Trời làm gì cho con cái Ngài? Bạn rút được bài học nào cho chính mình và bạn sẽ ứng dụng trong cuộc sống ra sao?

Nếu theo Chúa mà chỉ cần suy ngẫm Lời Chúa và yêu Ngài, thì cuộc đời chúng ta sẽ dễ dàng vô cùng, nhưng không phải vậy, đời sống người theo Chúa có kẻ thù và chúng ta phải chiến thắng kẻ thù (Ê-phê-sô 6:10-13). Ác và thiện không thể đi chung. Đức Chúa Trời thánh khiết không thể chấp nhận tội lỗi. Chúng ta không thể làm con cái Chúa mà cũng làm con cái ma quỷ. Tác giả bày tỏ rõ lập trường theo Chúa của ông: “Tôi ghét những người hai lòng, nhưng yêu mến luật pháp của Chúa.” Trong trận chiến thuộc linh phải biết rõ ai là kẻ thù. Kẻ thù là người sống hai mặt (câu 113), người ác (câu 115), người đi sai lạc luật lệ Chúa, lừa dối (câu 118). Ma quỷ là chúa của những người ấy, và cũng là chúa của thế gian tội lỗi này. Lời Chúa phán: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Phi-e-rơ 5:8). Trong trận chiến này, con cái Chúa cần nhận diện kẻ thù, phải cảnh giác và chiến đấu với nó.

Chúa là Đấng tranh chiến cho con dân Ngài. Tác giả khẳng định lòng trông cậy của mình vào Đức Chúa Trời, ông viết: “Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi” (câu 114). Chúa là Đấng bảo vệ, che chở, giữ gìn đời sống ông. Khi con cái Chúa đặt đức tin vững chắc trong Chúa, Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta, sự nâng đỡ của Chúa đem đến sự sống và chúng ta được bình an vô sự (câu 116, 117). Bên cạnh đó, con dân Chúa phải trang bị khí giới thật tốt. Khí giới của chúng ta là “Lời Chúa.” Lời Chúa sẽ đánh tan mọi mưu kế của kẻ thù. Chúng ta phải nắm chặt Lời Chúa, đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa, và sống theo Lời Ngài, Chúa sẽ tranh chiến cho chúng ta.

Trong trận chiến thuộc linh này, dù chúng ta phải chịu nhiều khó khăn, thử thách nhưng trong Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng. Tác giả nhấn mạnh “Chúa sẽ cất bỏ kẻ ác khỏi thế gian như xác bã” (câu 119). Ma quỷ và những người theo nó phải bị thất bại và chịu hình phạt đời đời. Những điều Chúa làm sẽ là điều con cái Chúa “yêu mến” (câu 119), Chúa sẽ ban phần thưởng cho con cái Ngài. Nhưng người ác phải chịu đoán phạt và hình phạt đời đời (Khải Huyền 20:11-15.) Chúng ta hãy vững tin vì Chúa sẽ là Đấng chiến thắng và đoán xét cuối cùng.

Bạn có sẵn sàng là người lính giỏi của Chúa không?

Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng tranh chiến cho chúng con. Xin Chúa cho con đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa, học và làm theo Lời Ngài và cho con luôn hy vọng trong nghịch cảnh của đời sống con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top