Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2015


Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2015

Giăng 3:1-21
Các Ngươi Phải Sinh Lại

“Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được Nước Đức Chúa Trời” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Ni-cô-đem đến tìm Chúa? Ngài giải thích rõ điều kiện nào để được vào Nước Trời? Ngày nay, nhờ đâu chúng ta được tái sinh?

Một người Pha-ri-si tên Ni-cô-đem ban đêm đến tìm Chúa Giê-xu và thưa rằng Ngài là Giáo Sư từ Đức Chúa Trời. Do chứng kiến những phép lạ Chúa làm nên ông kính phục Chúa và muốn đến luận bàn với Ngài. Không chờ ông hỏi, Chúa Giê-xu đã nói ngay về sự tái sinh với ông. Chúa phán: “Nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” Chúa muốn nói về sự sinh lại thuộc linh, nhưng ông Ni-cô-đem nghĩ đến sự sinh lại xác thịt, nên ông ngạc nhiên hỏi Chúa làm sao có thể sinh lại được, chẳng lẽ phải trở vào lòng mẹ và sinh ra lần thứ hai chăng. Chúa Giê-xu giải thích: “Ai sinh bởi xác thịt là xác thịt, chỉ ai sinh bởi Chúa Thánh Linh mới là linh.” Rồi Ngài nhấn mạnh lần thứ hai rằng “nếu ai không sinh lại thì không được vào Nước Đức Chúa Trời.”

Qua cuộc nói chuyện với ông Ni-cô-đem, chúng ta thấy điều kiện để được vào Nước Đức Chúa Trời là phải tái sinh. Chúa Giê-xu cho biết, chúng ta được tái sinh nhờ nước và Chúa Thánh Linh, không phải bởi nổ lực hay công đức của chúng ta. Đây là việc của Đức Chúa Trời làm. Nước chỉ về sự tẩy sạch, Chúa Thánh Linh chỉ về quyền phép. Khi chúng ta ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu thì chúng ta được Chúa xóa bôi mọi tội lỗi, và quyền phép Chúa Thánh Linh chiếm hữu lòng chúng ta để chúng ta được đặc quyền làm con Đức Chúa Trời (Giăng 1:12), được làm thần dân của Ngài trong Nước Trời (câu 3, 5). Giống ông Ni-cô-đem, nhiều khi chúng ta tưởng mình được tái sinh nhờ đã làm báp-tem, hoặc nhờ sốt sắng trong công việc Chúa, hoặc nhờ có nhiều bằng cấp, hoặc nhờ làm chức sắc trong nhà thờ… Chúng ta nghĩ đến việc của xác thịt, việc dưới đất thấp, nhưng Chúa dạy chúng ta phải hướng lên cao, phải thật lòng ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu, mời Ngài làm chủ cuộc đời thì Ngài sẽ ban cho đặc quyền được tái sinh làm con của Ngài trong Nước Trời.

“Các ngươi phải sinh lại” là mệnh lệnh của Chúa dành cho mỗi chúng ta. Bạn đã được tái sinh chưa? Nhờ đâu bạn được điều đó?

Cảm tạ Chúa vì khi tin nhận Ngài, con được đặc quyền làm con cái Đức Chúa Trời. Xin cho con luôn giấu mình trong Ngài để sự sống của Chúa luôn tràn ngập trong con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top