Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2015


Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2015

Ma-thi-ơ 5:17-20
Sốt Sắng Làm Các Việc Lành

“Vì Ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng” (Ma-thi-ơ 5:20).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nói đến việc lành, Kinh Thánh muốn nói đến những việc nào? Việc lành của chúng ta cần trổi hơn việc lành của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si như thế nào? Bạn cần cải thiện điều gì trong việc làm điều lành?

Việc lành phát xuất từ tình yêu của chúng ta đối với Chúa và đối với người khác, nói cách khác, phát xuất việc ước muốn thực hành điều răn của Chúa. Khi nói đến việc lành, Kinh Thánh muốn đề cập đến rất nhiều việc, bao gồm các việc thuộc về tâm linh và các việc thuộc về vật chất. Các việc lành thuộc về tâm linh bao gồm những việc như thờ phượng Chúa, cầu nguyện, làm chứng cho Chúa (I Phi-e-rơ 2:9-10), nâng đỡ khích lệ con cái Chúa, hướng dẫn dạy dỗ con cái Chúa, vv… Các việc lành vật chất bao gồm các việc như tiếp khách, cứu trợ, giúp đỡ người thiếu thốn, bệnh tật, v.v… Có vô số các việc lành mà con cái Chúa có thể làm được. Mỗi người tùy theo ơn tứ và hoàn cảnh Chúa cho mà sốt sắng làm các việc lành.

Chúa Giê-xu nhắc nhở rằng: “Vì Ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng” (Ma-thi-ơ 5:20). Trổi hơn ở điểm nào? Trước hết là trổi hơn ở mục đích làm lành: Chúng ta làm vì vinh quang Danh Chúa, chứ không vì vinh quang hay lợi lộc của chính mình. Chúng ta làm lành để được Chúa khen thưởng chứ không phải để con người ban thưởng. Tiếp đến là trổi hơn ở lãnh vực làm lành: Chúng ta không chỉ làm lành bằng hành động, mà còn phải giữ cho ý tưởng, tấm lòng được thiện lành nữa. Cuối cùng là trổi hơn ở đối tượng nhận việc lành: Chúng ta không chỉ làm lành cho bạn hữu, mà cũng cho kẻ thù nữa.

Kinh Thánh có nêu ra gương của những người làm các việc lành và được Ngài khen thưởng. Ông Giô-sép có biệt danh là Ba-na-ba, con trai của sự an ủi, vì ông biết dâng hiến rộng rãi để giúp người nghèo (Công Vụ 4:36, 37), cũng như ông đã nâng đỡ một người mới tin Chúa là ông Sau-lơ để sau này trở thành Sứ đồ Phao-lô vĩ đại. Đội trưởng Cọt-nây, người hay cầu nguyện và bố thí cho dân chúng, đã được Chúa cho nghe Phúc Âm qua Sứ đồ Phi-e-rơ (Công Vụ 10). Bà Ta-bi-tha, người làm nhiều việc lành và hay bố thí đã được Chúa cho chết đi sống lại (Công Vụ 9:36-43).

Chúng ta hãy nhớ Lời Chúa dạy: “Lời này là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những người đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành: đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người” (Tít 3:8).

Bạn đã và đang làm những việc lành thuộc linh, thuộc thể nào? Bạn mong nhờ Chúa để làm những việc lành nào nữa? Ai sẽ nhận được vinh quang qua các việc lành của bạn?

Lạy Chúa, Chúa đã cho con quá nhiều ơn phước, xin Chúa giúp con sẵn sàng chia sẻ những ơn phước vật chất cũng như tâm linh qua các việc lành cho những người đang có nhu cầu.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top