Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 04/08/2015


Sống Với Thánh Kinh: 04/08/2015

Lu-ca 6:27-38
Việc Lành và Sống Đạo

“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin” (Ga-la-ti 6:9, 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Làm việc lành quan trọng ra sao trong đời sống con dân Chúa? Việc lành của con cái Chúa có gì khác với việc lành của người đời? Làm sao chúng ta làm được việc lành Chúa dạy?

Có thể nói rằng tất cả những gì Chúa dạy đều nhằm mục đích là giúp con người có đức tin để được cứu vớt, và rồi giúp người được cứu làm những điều lành. II Ti-mô-thê 3:16, 17 ghi: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” Lời Chúa khuyến khích nhau làm việc một cách dư dật (II Cô-rinh-tô 9:8). Việc lành đem đến những kết quả tốt đẹp trong đời sống của con cái Chúa.

Việc lành sẽ khiến chúng ta giống Chúa hơn. Người được Chúa cứu sẽ được tái tạo để trở nên giống như hình bóng của Con Ngài (Rô-ma 8:29). Giống Chúa ở điểm nào, nếu không phải là giống trong cách sống thiện lành, hết lòng yêu kính Chúa và trọn thành yêu mến người khác Công Vụ 10:38 ghi hình ảnh của Chúa như sau: “Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Giê-xu ở Na-xa-rét bằng Chúa Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.”

Việc lành sẽ làm sáng danh Chúa. Người đời không đọc Lời Chúa, không thấy Chúa. Nhưng qua đời sống thiện lành của con dân Ngài, họ sẽ biết Ngài và ca ngợi Ngài. Chúa Giê-xu dạy: “Sự sáng của các ngươi hãy soi sáng trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).

Sau cùng, việc lành sẽ đem phước hạnh cho bản thân chúng ta và cho nhiều người khác. Chúa Giê-xu dạy rằng: “Vậy, người nào nghe và làm theo lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá” (Ma-thi-ơ 7:24, 25). Người sống thiện lành sẽ đem đến trật tự, an bình, và bền vững cho cá nhân và xã hội. Cũng có khi, nếp sống thiện lành không đem đến phước hạnh ngay trong đời này, mà phải đợi đến đời sau. Điều chắc chắn là phước hạnh sẽ đến.

Bạn đã theo Chúa bao lâu? Đời sống bạn đã tiến triển thế nào trên phương diện làm lành?

Lạy Chúa, xin giúp con ngày càng giống Chúa trong sự hy sinh và làm việc lành để con cứu giúp những người đang sống trong hoàn cảnh khốn cùng.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top