Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/08/2015


Sống Với Thánh Kinh: 02/08/2015

Thi Thiên 119:97-104
Suy Ngẫm Lời Chúa

“Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy ngẫm luật pháp ấy” (câu 97).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này tác giả mô tả sự ích lợi của việc học Lời Chúa như thế nào? Lời Chúa đem lại ích lợi gì cho cá nhân ông? Bạn đã nhận được những ích lợi nào khi học và làm theo Lời Chúa?

Công nghệ thông tin tiến bộ ngày nay đã giúp con cái Chúa có nhiều phương tiện học hỏi Lời Chúa. Từ các phần mềm học Kinh Thánh, sách vở tham khảo từ các thư viện trực tuyến (online), đến các bài giảng trên mạng internet…, nhưng một điều không thể thiếu trong việc nghiên cứu, suy ngẫm Lời Chúa là chúng ta phải cầu xin Chúa Thánh Linh để hiểu và làm theo Lời Chúa.

Suy ngẫm Lời Chúa giúp con dân Chúa có được sự khôn ngoan từ Ngài. Tác giả dùng nhiều từ “Vì” trong phần Kinh Thánh này để nói lên nhiều sự ích lợi trong việc suy ngẫm Lời Chúa: Khôn ngoan, trí hiểu, giữ chân khỏi đường tà, giữ mệnh lệnh Chúa, sự thông sáng. Từ “trọn ngày” (câu 97) không có ý nói con dân Chúa phải bỏ trách nhiệm làm việc hằng ngày nhưng chúng ta phải để Lời Chúa thấm sâu vào lòng, từ đó Lời Chúa hướng dẫn và chi phối đời sống chúng ta trọn ngày.

Lời Chúa dạy chúng ta sống và ban năng lực vượt qua những thử thách trong cuộc đời nên chúng ta “khôn ngoan hơn kẻ thù.” Lời Chúa cho chúng ta “hiểu biết hơn hết thảy người dạy chúng ta.” Những người dạy dỗ chúng ta dù có sự hiểu biết cao thâm như thế nào, cũng có giới hạn. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri và Chúa Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta biết những điều lớn và khó: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3). Lời Chúa cũng dạy tác giả có sự “thông hiểu hơn người già cả.” Người lớn tuổi luôn cho chúng ta những bài học kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống. Nhưng khi tác giả gìn giữ Lời Chúa, Chúa ban sự khôn ngoan hơn cả những kinh nghiệm mà tác giả học được từ các người cao tuổi. Khi có Chúa Thánh Linh dạy dỗ, chúng ta sẽ có sự khôn ngoan từ thiên thượng.

Suy ngẫm Lời Chúa để biết Chúa, nhưng hơn thế nữa, chúng ta phải làm theo Lời Ngài. Vì tác giả “gìn giữ” Lời Chúa, nên ông đã tránh khỏi “đường tà” (câu 101) và đi đúng con đường của Chúa. Con đường của Chúa là con đường ngay thẳng, là chân lý dẫn đến sự sống đời đời. Chúa Giê-xu đã dạy: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).

Sau khi bày tỏ sự ích lợi vô hạn trong việc suy ngẫm Lời Chúa, tác giả viết, “Lời Chúa ngọt, thật ngọt hơn mật ong” cho thấy tác giả đã thật sự trải nghiệm sự ngọt ngào, vui thỏa khi học và làm theo Lời Ngài. Bạn suy ngẫm Lời Chúa thế nào mỗi ngày?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn yêu mến Lời Chúa và sống theo sự dạy dỗ của Ngài. Xin dạy con nhớ rằng Lời Chúa giúp con khôn ngoan, và đó là con đường dẫn con đến gần với Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top