Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2015


Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2015

Ê-sai 54:1-17
Gây Dựng và Phát Triển Hội Thánh

“Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả; dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: “Kẻ son sẻ” ở đây chỉ ai? Ngài hứa gì với “kẻ son sẻ” này? Có mệnh lệnh nào và có những lời hứa quan trọng nào cho bạn trong phân đoạn này?

Trong phân đoạn này, Tiên tri Ê-sai mô tả Giê-ru-sa-lem như một người đàn bà son sẻ và cô độc, bởi con cái là cư dân của Giê-ru-sa-lem đã bị lưu đày. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời hứa rằng một ngày kia người đàn bà này sẽ có nhiều con cái. Ngài bảo người đàn bà này “mở rộng trại…, ngươi sẽ lan rộng…” (câu 2, 3). Đây không những là hình ảnh của Giê-ru-sa-lem nhộn nhịp với nhiều người lưu đày trở về, mà còn là hình ảnh của Giê-ru-sa-lem thuộc linh là Hội Thánh của Đức Chúa Trời sẽ phát triển rộng khắp trên toàn cầu. Đây cũng là lý do mà Sứ đồ Phao-lô trích dẫn câu 1 để áp dụng cho Giê-ru-sa-lem ở trên trời là Hội Thánh thật của Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 4:27). Lời tiên tri này được ứng nghiệm trọn vẹn trong thời kỳ Tân Ước khi các đầy tớ của Đấng Cơ Đốc đi ra để chinh phục các dân tộc, đánh bại chủ quyền và thế lực của vua chúa thuộc thế gian mờ tối này (Ê-phê-sô 6:12).

Khi xưa, Đức Chúa Trời đã thề rằng Ngài sẽ không hủy diệt trái đất bằng nước lụt (Sáng Thế Ký 9:11). Giờ đây, Đức Chúa Trời thề rằng Ngài sẽ chẳng quở trách và từ bỏ Giê-ru-sa-lem. Cách nói của Ngài giúp chúng ta hiểu rằng Ngài yêu quý và hết lòng che chở những người trung tín còn sót lại (câu 7-9). Ngài hứa rằng giao ước bình an của Ngài sẽ chẳng thay đổi (câu 10). Lời hứa giao ước này bao gồm sự che chở, sự an ninh, và kẻ thù thuộc linh của con dân Đức Chúa Trời sẽ bị đánh bại. Ngày nay, lời hứa này được ban cho chúng ta là những người dự phần vào việc gây dựng và phát triển Hội Thánh của Ngài ở trên đất (Ma-thi-ơ 16:18).

Tháng Năm, 1972, ông William Carey đã giảng một bài giảng nổi tiếng dựa trên hai câu 2 và 3 cho một nhóm mục sư ở Anh Quốc. Ông kết thúc bài giảng bằng câu: “Hãy trông đợi những việc lớn. Hãy gắng sức làm những công việc vĩ đại!” Kết quả là mấy tháng sau đó có năm mục sư khởi lập Hội Truyền Giáo Báp-tít.

Bạn trông đợi những việc lớn nào từ Đức Chúa Trời? Bạn đang dự phần vào công việc trọng đại nào để mở mang vương quốc của Chúa?

Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con để con trông đợi những việc lớn và gắng sức làm những công việc trọng đại vì Ngài và Hội Thánh Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top