Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2015


Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2015

II Các Vua 13:1-9
Ăn Năn Nửa Vời

“Phàm những người Ta yêu thì Ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi” (Khải Huyền 3:19).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-a-cha cai trị vương quốc Ít-ra-ên như thế nào? Đức Chúa Trời đã làm gì để cảnh tỉnh vua? Vua Giô-a-cha đã ăn năn như thế nào? Kết quả ra sao? Thế nào là ăn năn thật?

Trong chương 13, tác giả chuyển sang tường thuật tiếp về các vua của Ít-ra-ên. Vua Giô-a-cha lên nối ngôi Vua Giê-hu và cai trị Ít-ra-ên 17 năm. Vua làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va theo con đường của ông cha ngày trước là Vua Giê-rô-bô-am, vua đầu tiên của vương quốc Ít-ra-ên phía bắc, nên Chúa đã dùng vua Sy-ri là ông Ha-xa-ên liên tục đánh phá và áp bức Ít-ra-ên trong thời gian dài. Trong cơn khủng hoảng đó, Vua Giô-a-cha khẩn xin ân huệ của Chúa thì Ngài nhậm lời dùng một vị cứu tinh giải cứu Ít-ra-ên và họ được sống an lạc như trước (Kinh Thánh không nói rõ vị cứu tinh này là ai). Tuy nhiên, dân chúng vẫn không từ bỏ tội lỗi cũ, tượng thần Át-tạt-tê (còn có tên khác là A-sê-ra) vẫn còn sừng sững tại thủ đô Sa-ma-ri, vì vậy Chúa chỉ để lại cho họ một số quân đội và chiến cụ ít ỏi mà thôi, bởi trước đó quân Sy-ri đã nghiền nát họ như bụi trong sân đạp lúa.

Vua Giô-a-cha vừa thờ phượng Đức Chúa Trời vừa thờ nữ thần Át-tạt-tê, làm điều gian ác trước mặt Chúa. Để cảnh tỉnh ông, Đức Chúa Trời đã khiến quân đội không thể phát triển, tạo điều kiện cho quân Sy-ri uy hiếp liên tục. Chúng ta thấy khi phải chịu áp lực nặng nề vì sự hà hiếp của quân Sy-ri, Vua Giô-a-cha có ăn năn, cầu xin sự giải cứu của Đức Chúa Trời (câu 4), Đức Chúa Trời nhân từ đã giải cứu, nhưng rồi vua lại tiếp tục con đường sai trái, thờ hình tượng như trước. Vua Giô-a-cha cũng ăn năn nhưng chỉ ăn năn nửa vời, ăn năn khi gặp hoạn nạn, rồi sau đó vẫn quay trở lại con đường tội lỗi, đó không phải là ăn năn thật. Ăn năn thật là từ bỏ tội lỗi và quay trở lại với Đức Chúa Trời. Nếu không, cuộc đời người theo Chúa cũng sẽ chìm đắm trong tội lỗi không dứt. Bản chất của chúng ta là tội lỗi, vì vậy hãy luôn gắn bó với Lời Chúa và lắng nghe tiếng Chúa để kịp thời ăn năn những sai phạm hầu cuộc đời trở nên ích lợi cho Chúa.

Có tội lỗi nào đã được Chúa cáo trách mà bạn chưa ăn năn không? Bạn có quyết định gì hôm nay?

Lạy Chúa xin cho con luôn biết lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa để con thật sự ăn năn những tội lỗi và sai phạm của con. Xin dẫn con vào các lối công chính của Ngài. Con tạ ơn Chúa.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top