Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2015


Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2015

Giăng 2:13-16
Cơn Giận Công Chính

“Ngài phán cùng người bán bồ câu rằng: Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha Ta thành ra nhà buôn bán” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa là Đấng nhu mì, hiền lành lại nổi giận dẹp sạch những người buôn bán ở Đền Thờ như vậy? Thế nào là cơn giận theo xác thịt và cơn giận công chính? Bạn học được điều gì qua câu chuyện này?

Chúng ta thường học nơi Chúa Giê-xu tình yêu thương, tính nhu mì, nhân từ, hiền lành… nhưng ở đây Sứ đồ Giăng ghi lại Chúa giận dữ và có những hành động rất mạnh mẽ, bện roi bằng dây; đuổi người bán chiên, bò, bồ câu; lật bàn người đổi bạc…

Sứ đồ Giăng cho biết ông Giăng Báp-tít làm chứng Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời, nhưng ông cũng ghi lại trong Khải Huyền 6:16 về cơn thịnh nộ của Chiên Con. Trong Cựu Ước cũng thường nói đến cơn giận, hay cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì vậy, đây chính là cơn giận công chính của Chúa Giê-xu. Chúng ta phân biệt cơn giận của con người tội lỗi là cơn giận với động cơ ích kỷ, gian ác hay sai trái, là cơn giận thiếu suy nghĩ gây hại cho người khác; còn cơn giận công chính là cơn giận không vì mình nhưng là giận trước những việc làm sai trái ảnh hưởng tiêu cực đến Chúa và người khác. Lễ Vượt Qua là một lễ lớn, hằng năm có hàng chục ngàn người Do Thái về dự. Theo quy định, họ phải đóng thuế cho Đền Thờ bằng đồng tiền riêng do Đền Thờ đúc, vì đồng tiền La Mã có hình tượng của Sê-sa. Ngoài ra, họ phải dâng con sinh tế không tì vết tại Đền Thờ. Việc tổ chức đổi bạc và bán con sinh tế ban đầu để giúp cho người ở xa đến dễ dàng trong việc dâng hiến, nhưng về sau, nhóm người của thầy tế lễ thượng phẩm và các chức sắc tôn giáo đã lợi dụng đổi bạc và bán con sinh với giá cắt cổ để thu lợi bất chính cho mình, biến Nhà Chúa thành nơi cho nhóm lãnh đạo tôn giáo buôn bán trục lợi. Vì thế, Chúa đã giận và truyền lệnh hãy dẹp tất cả những thứ này đi, đừng biến Nhà Cha Ta thành nơi buôn bán. Cơn giận của Chúa là cơn giận công chính.

Chúng ta thường dễ nổi giận khi ai đó đụng tới quyền lợi của chính mình, nhưng lại thường yên lặng trước những sai phạm ảnh hưởng đến người khác hoặc Hội Thánh vì muốn cầu an, sợ đụng chạm, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Chúng ta dễ nổi giận theo xác thịt mà không dám giận công chính. Xin Chúa cho chúng ta học theo gương Ngài, biết giận đúng lúc, đúng chỗ.

Bạn thấy mình thường nổi giận vì những lý do gì? Có khi nào bạn có những cơn giận công chính không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con thường có những cơn giận theo xác thịt. Xin cho con học theo gương Chúa sống nhu mì, khiêm nhường, và khi cần, phải biết giận đúng lúc, đúng chỗ.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top