Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2015


Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2015

Giăng 2:1-12
Tin và Chia Sẻ

“Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Đức Chúa Giê-xu làm phép lạ thứ nhất, và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy; môn đệ bèn tin Ngài” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích của phép lạ trong phân đoạn Kinh Thánh này là gì (câu 11)? Kể lại các diễn tiến từ khi hết rượu đến khi phép lạ xảy ra. Chúng ta áp dụng thế nào vào đời sống để có sự vui mừng và làm vinh quang Chúa?

Nho là đặc sản của Do Thái nên rượu nho là thức uống phổ biến của họ, đặc biệt trong các tiệc cưới. Tuy nhiên, say rượu là điều đáng xấu hổ, Kinh Thánh luôn cảnh báo nhiều hiểm họa của uống rượu và lên án người say rượu nên người Do Thái thường dùng rượu nho pha loãng ba phần rượu với bốn phần nước để uống.

Trong câu chuyện hôm nay, Sứ đồ Giăng cho biết đây là phép lạ đầu tiên Chúa thực hiện tại Ca-na, xứ Ga-li-lê, và phép lạ đã bày tỏ sự vinh quang của Ngài, đồng thời qua đó, các môn đệ trước đây gặp Ngài, theo Ngài, bây giờ họ thêm lòng tin nơi Ngài. Tiệc cưới của người Do Thái thường kéo dài nhiều ngày, thiếu rượu là một điều xấu hổ cho chủ tiệc, nhưng tiệc cưới này lại đang gặp tình trạng thiếu rượu. Chúng ta thấy những diễn tiến để phép lạ xảy ra như sau: Trước hết, bà Ma-ri đã nhận ra tình trạng này nên đến nói với Chúa “người ta không có rượu nữa” (câu 3). Kế đến là sự tin cậy và làm theo Lời Chúa tuyệt đối của bà Ma-ri và những người hầu bàn (câu 5, 7, 8). Khi Chúa bảo những người này đổ nước đầy những ché đá, họ cũng không thắc mắc mà cứ vâng lời múc nước đổ đầy tới miệng ché. Những người này đã thể hiện lòng tin cậy và làm theo Lời Chúa cách tuyệt đối. Cuối cùng là đem chia sẻ cho người khác theo Lời Chúa dạy bảo (câu 8, 9). Khi Chúa bảo những người hầu bàn múc nước ấy đem cho những người coi tiệc thì họ cũng làm theo, múc nước từ các ché đá mà họ đã đổ đầy đem ra mời khách dự tiệc. Kết quả là ai nấy được thưởng thức rượu ngon và tiệc cưới từ lo âu trở thành vui mừng trọn vẹn.

Phép lạ cũng sẽ xảy ra trong đời sống chúng ta, thay đổi cuộc đời từ lo sợ, buồn bã thành bình an, vui mừng khi chúng ta nhìn nhận tình trạng thiếu kém thuộc linh của mình. Chúa Giê-xu từng nói không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc mà là người biết mình có bệnh. Chúng ta hãy tin cậy và làm theo Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, và vâng lời Chúa chia sẻ niềm tin cho nhiều người. Đó là nếp sống làm vinh quang Chúa và giúp nhiều người tin Chúa, chắc chắn niềm vui sẽ ngự trị trong chúng ta.

Bạn sống làm vinh quang Chúa và giúp người khác tin Ngài như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra sự thiếu kém của mình để chạy đến với Chúa, tin cậy, vâng lời Chúa để chia sẻ niềm tin cho nhiều người cùng vui mừng với con.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top