Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2015


Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2015

Giăng 13:12-20
Phục Vụ Theo Gương Chúa

“Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (I Cô-rinh-tô 11:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Hành động của Chúa trong phân đoạn này có gì khác thường? Ý Chúa muốn dạy môn đệ điều gì?

Phân đoạn Phúc Âm Giăng trên đây cho biết trước khi Chúa Giê-xu lên thập tự giá, trong một bữa ăn tối trước lễ Vượt Qua, Ngài đứng dậy cởi áo ngoài ra, lấy khăn vấn ngang lưng rồi rửa chân cho các môn đệ của Ngài. Trong khi họ còn đang ngỡ ngàng, không biết Ngài muốn nhắn nhủ họ điều gì thì Ngài phán bảo họ: “Nếu Ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi” (câu 14, 15).

Hội Thánh ban sơ có một điểm đặc biệt là họ rất giống Chúa. Theo Công Vụ 11:10-26, khi đạo Chúa truyền đến thành An-ti-ốt, nhiều người đã vui mừng tiếp nhận Chúa và nếp sống của họ đổi mới đến nỗi người ta nhận thấy và gọi họ là Cơ Đốc nhân (Christian) nghĩa là những người của Đấng Cơ Đốc (Christ), hay những người có các đặc tính Cơ Đốc.

Đặc tính hàng đầu của môn đệ Chúa không phải chỉ là tin Ngài mà còn noi gương Chúa, làm cho người khác những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Nếu người khác không thể nhìn thấy Chúa trong nếp sống cư xử của bạn thì hãy tự xét lại xem mình có phải thật là môn đệ của Chúa hay không? Một môn đệ thật của Chúa phải có thể bảo bạn mình rằng: “Chúng ta là Cơ Đốc nhân, vậy bạn hãy theo gương tôi sống nếp sống Cơ Đốc như chính tôi đã sống theo gương Chúa Cơ Đốc.”

Gã thanh niên cuồng tín mang tên Sau-lơ sau khi gặp Chúa và được Ngài kêu gọi đã đoạn tuyệt tất cả, “xem mọi sự như là lỗ” để sống cho Ngài. Ông được phong làm sứ đồ (lúc này đổi tên là Phao-lô) cho Dân Ngoại, đã lập nhiều Hội Thánh ở cả hai lục địa Âu Á với cái giá phải trả là chịu tù tội, đòn vọt, nhiều lần suýt bỏ mạng: Một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu, một đêm một ngày trôi giạt trên biển. Trong nhiều cuộc hành trình, ông gặp bao nguy hiểm trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong thành phố, nguy ngoài hoang mạc, nguy trên biển cả, nguy với những người giả danh anh em, chịu khó nhọc, thức đêm, đói khát, rét mướt, trần truồng. Thêm vào đó, hằng ngày ông còn phải lo lắng về tất cả Hội Thánh (II Cô-rinh-tô 11:25-28). Khi viết thư cho Hội Thánh Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô khuyên họ hãy noi gương hy sinh phục vụ Chúa của ông như chính ông đã noi gương Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con làm môn đệ giống Chúa, sống mỗi ngày trong sự phục vụ hy sinh, để thế gian nhìn biết Chúa qua chính con.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top