Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2015


Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2015

Thi Thiên 119:65-72
Lời Chúa Là Quý

“Luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hằng ngàn đồng vàng và bạc” (câu 72).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả xin Chúa dạy mình điều gì và vì sao? Ông kinh nghiệm điều gì qua hoạn nạn trong cuộc sống? Thái độ của tác giả như thế nào khi học luật pháp Chúa? Bạn học được điều gì qua bài học hôm nay?

Tác giả mở đầu phân đoạn Kinh Thánh bằng lời cầu xin với Đức Giê-hô-va (câu 65, 66). Tác giả xin Chúa dạy ông biết và hiểu Lời Chúa. Lời Chúa là kim chỉ nam của đời sống ông. Ông ca ngợi Chúa vì Chúa hậu đãi ông “tùy theo Lời của Chúa.” Từ “tùy theo” (câu 65) nhấn mạnh Đức Chúa Trời hành động theo những kỷ cương, lời hứa, và nguyên tắc được bày tỏ trong Lời Ngài. Lời Chúa là lời tốt lành (câu 39) và Lời Chúa không thay đổi. Tác giả khẳng định rằng ông “tin” vào Lời Chúa. Từ lòng tin vào Lời Chúa, ông xin Chúa giúp ông biết và hiểu Lời Chúa nhiều hơn.

Có khi nào bạn cảm tạ Chúa về hoạn nạn mình gặp không? Trong phân đoạn Kinh Thánh này, tác giả bày tỏ kinh nghiệm của ông trong sự hoạn nạn (câu 67- 71). Sau khi trải qua hoạn nạn, ông kết luận “Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải.” Tại sao? Vì qua sự hoạn nạn này, ông thật sự kinh nghiệm rằng “Chúa là thiện và hay làm lành,” Lời Chúa là chân thật và tình yêu Chúa là vô biên. Trải nghiệm này giúp ông yêu mến Lời Chúa. Luật lệ Chúa không làm cho ông sợ hãi, nhưng đó là sự ngọt ngào, an ủi. Đời sống chúng ta cũng vậy, có những lúc chúng ta vâng lời Chúa mà vẫn gặp phải thử thách và khó khăn, nhưng khi chúng ta cứ tin cậy và bền lòng gìn giữ Lời Chúa thì sẽ kinh nghiệm được rằng sau những sự thử thách tạm thời ấy sẽ là những điều tốt lành cho chúng ta, những khó khăn chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng ích lợi khi chịu khổ còn đến đời đời.

Tác giả kết thúc phân đoạn Kinh Thánh này với lời khẳng định Lời Chúa thật quý giá hơn vàng và bạc. Quý kim, vật chất chỉ có giá trị tương đối trong đời này vì nay còn mai mất, nhưng Lời Chúa có giá trị vĩnh hằng, nuôi dưỡng đời sống tâm linh, đem lại sự vui mừng tuyệt đối. Người có đức tin luôn tìm cầu Chúa trước nhất trong những thứ tự ưu tiên của mình như Lời Chúa dạy: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Khi bạn học biết, hiểu, và làm theo Lời Chúa mỗi ngày, bạn sẽ kinh nghiệm sự quý báu vô song trong sự dạy dỗ của Lời Ngài.

Bạn có xin Chúa cho bạn hiểu Lời Ngài không? Bạn có hết lòng tìm cầu Chúa và đặt giá trị hiểu biết Chúa lên trên những giá trị vật chất không?

Lạy Chúa, xin cho con gắn bó với Chúa và luôn lắng nghe Lời dạy của Ngài để con luôn đi trong đường lối Chúa. Xin cho con biết Chúa và yêu Chúa nhiều hơn mỗi ngày.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top