Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2015


Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2015

Ma-thi-ơ 5:23-24
Nguyên Tắc Đạo Đức Cơ Đốc: Yêu Người

“Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình,thì là người nói dối; vì người nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình” (I Giăng 4:20-21).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy các môn đệ về sự liên hệ giữa hai điều gì ở đây? Chúa muốn chúng ta làm gì ngày hôm nay? Làm sao để chúng ta có thể làm được điều này?

Yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em mình là hai điều đi đôi với nhau. Lòng yêu mến Chúa, là Đấng chúng ta không thấy được, phải thể hiện qua việc yêu mến anh chị em mình, là những người mình thấy được. Thật vậy, đạo Chúa không viễn vông hay mơ hồ nhưng rất rõ ràng và thực tế. Các nghi lễ tôn giáo (bày tỏ mối liên hệ với Chúa) phải được kiểm chứng bằng mối liên hệ với anh chị em mình trên đất này. Nói cách khác, một người sùng đạo không phải vì họ đi nhà thờ thường xuyên, nhưng vì họ yêu mến anh chị em mình cách cụ thể và chân thật. Điều Chúa Giê-xu nói đến ở đây không phải là lên án những người trung kiên đi nhà thờ và thực hành các nghi lễ tôn giáo, nhưng Chúa muốn nói đến sự giả hình của những người chỉ giữ hình thức bề ngoài mà trong lòng không thật sự yêu mến Chúa, tức là không bày tỏ sự yêu mến anh chị em mình. Nhà cải chánh, Mục sư John Calvin, từng phát biểu: “Bằng cách gắn kết luật của Chúa với các bổn phận bề ngoài, những thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã huấn luyện môn đệ họ thành thạo trong sự giả hình như huấn luyện những con khỉ.”

Bối cảnh đoạn Kinh văn này nói đến điều răn thứ sáu “ngươi chớ giết người” và Chúa Giê-xu cảnh cáo nếu chúng ta giận anh chị em mình thì cũng đã phạm điều răn này trước mặt Chúa. Vì vậy, khi bắt đầu có những sự trục trặc trong những mối liên hệ, chúng ta phải giải quyết ngay và không để cho nó ngấm ngầm biến thành những sự cay đắng, giận dữ, giận đến nỗi muốn loại trừ anh chị em chúng ta. Chúa Giê-xu dạy rằng chúng ta phải phục hòa với anh chị em mình trước khi đến thờ phượng Chúa, vì mối liên hệ với anh chị em ảnh hưởng đến mối liên hệ với Chúa và ngược lại.

Xét cho cùng, mỗi một chúng ta đều muốn mối tương giao giữa chúng ta với Chúa được trở nên ngọt ngào và phước hạnh. Điều quan trọng là, chúng ta phải nhờ cậy Chúa để hết sức mình mà hòa thuận với anh chị em mình (Rô-ma 12:18). Đạo đức Cơ Đốc không đơn thuần là làm điều lành tránh điều dữ, mà là thực hiện những điều này trong mối tương quan mật thiết với Chúa Cơ Đốc. Thật vậy, động cơ lớn lao nhất khiến Cơ Đốc nhân muốn bày tỏ tình yêu thương đối với anh chị em mình, những người đôi khi rất khó thương, là vì họ thật sự yêu mến Chúa.

 Lạy Chúa, xin cho con bày tỏ lòng yêu mến Chúa thật sự qua việc yêu mến anh chị em mình. Xin Chúa ban cho con sức của Ngài để con có thể đến phục hòa với _____. Con tin cậy vào sự dẫn dắt của Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top