Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2015


Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2015

Ma-thi-ơ 5:20-22
Tiêu Chuẩn Nước Trời

“Vì Ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si,thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người Pha-ri-si bị Chúa Giê-xu lên án? Hình phạt Chúa nói đến trong câu 22 có quá nặng hay không? Tại sao? Làm thể nào để chúng ta có thể sống theo tiêu chuẩn của Ngài?

Đạo đức Cơ Đốc xuất phát từ bản chất Cơ Đốc. Không những Chúa Giê-xu quan tâm đến các biểu hiện đạo đức bên ngoài, nhưng Ngài còn chú trọng đến bản chất bên trong dẫn đến các hành động đó. Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-xu chỉ ra các tiêu chuẩn trong Nước Trời, chứ không phải tiêu chuẩn để vào Nước Trời. Tiêu chuẩn Nước Trời là những nguyên tắc đạo đức mà các công dân Nước Trời thể hiện trong đời sống hằng ngày của họ. Chúa Giê-xu căn dặn các môn đệ ngày xưa rằng sự công bình của họ phải trổi hơn sự công bình của người Pha-ri-si, là những người rất mực gìn giữ luật lệ đạo đức của thời bấy giờ. Tại sao họ lại bị Chúa Giê-xu lên án? Vì đạo đức bên ngoài của họ không thật sự phản ánh đạo đức bên trong tấm lòng của họ. Điều luật thứ sáu trong Mười Điều Răn chỉ rõ “ngươi chớ giết người” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13). Xét theo bề ngoài, những người Pha-ri-si ngày xưa và đa số chúng ta ngày nay sẽ không phạm lỗi này, và như vậy được kể là đạo đức trong mắt nhiều người. Tiêu chuẩn của con người chỉ dừng lại ở mức độ này mà thôi. Nếu chúng ta là công dân Nước Trời, chúng ta phải hành xử ở một mức độ cao hơn, trọn vẹn hơn, và giống Chúa hơn.

Điều răn thứ sáu ngăn cấm chúng ta không được giết người, nhưng tinh thần cốt lõi của nó là lòng thương người và sẵn sàng phục hòa. Chúa Giê-xu dạy rằng giận dữ vì ích kỷ cá nhân, mắng nhiếc và rủa sả người khác, coi họ không ra gì là những điều đáng bị xử phạt, thậm chí đáng bị lửa địa ngục hành phạt. Tại sao hình phạt lại quá nặng như vậy? Bởi vì, mặc dù người đó chưa tự tay giết người, nhưng tấm lòng và thái độ của họ chất chứa sự hận thù, ghen ghét, xem mình trên người khác. Xét về phương diện tấm lòng, họ đã phạm điều răn của Chúa. Kinh Thánh chép: “Loài người xem bề ngoài nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (I Sa-mu-ên 16:7). Vì Chúa nhìn thấy trong lòng, nên Kinh Thánh cũng cho biết: “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không” (Rô-ma 3:10).

 Con người với nỗ lực cá nhân không thể đạt đến sự công bình mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Bởi sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, con người được xưng công bình qua Chúa Giê-xu, là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người (I Ti-mô-thê 2:5-6). Làm thế nào để chúng ta có thể yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho người bức hại chúng ta như Lời Chúa Giê-xu đã dạy, nếu chúng ta chưa kinh nghiệm được tình yêu trọn vẹn, không điều kiện của chính Chúa dành cho mình? Chúng ta có thể yêu người khác vì Chúa đã yêu chúng ta trước (I Giăng 4:19). Thật vậy, đạo đức Cơ Đốc phải bắt nguồn từ bản chất Cơ Đốc.

 Lạy Chúa, xin Ngài tha thứ những tội lỗi của con,và khiến con trở nên giống Ngài càng hơn qua lời nói, việc làm, và đặc biệt là trong tư tưởng và thái độ của con đối với người khác.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top