Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2015


Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2015

Ma-thi-ơ 22:37-40
Đạo Đức Cơ Đốc

“Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (I Cô-rinh-tô 6:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Đâu là tiêu chuẩn của người đời để phân biệt thiện và ác? Đâu là tiêu chuẩn của con dân Chúa để phân biệt việc thiện và việc ác? Có những hướng dẫn cụ thể nào giúp con dân Chúa biết việc nào nên làm hay nên tránh? Bạn có vấn đề nào mà mình không biết là phải hành xử thế nào cho đúng?

Trong nhiều trường hợp, con cái Chúa có thể phân biệt được việc nào là lành, việc nào là ác để làm hay tránh. Tuy nhiên, trong cuộc sống cũng có những trường hợp, những vấn đề khiến chúng ta bối rối, không biết đâu là phải đâu là trái. Trong những vấn đề này, chúng ta thấy có nhiều ý khác nhau. Chẳng hạn như vấn đề tình dục ngoài hôn nhân, phá thai, trợ tử, đồng tính luyến ái, cờ bạc, rượu, vv… Để có thể phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, trước hết chúng ta cần phải có những nguyên tắc hay nền tảng để căn cứ vào đó mà phán đoán.

Người đời có những nền tảng đạo đức khác nhau. Có người thì cho rằng tiêu chuẩn đạo đức là quan niệm của mỗi cá nhân, mỗi người có một tiêu chuẩn riêng. Cho nên, không có điều gì là đúng tuyệt đối, hay phổ thông cho mọi người. Người khác thì xem ích lợi cộng đồng là nền tảng của đạo đức. Người thì đặt tự quyết cá nhân, hay tránh đau khổ là nền tảng đạo đức, vv…

Cơ Đốc nhân đặt nền tảng đạo đức trên bản tính thiện hảo của Đức Chúa Trời. Những gì phù hợp với bản tính Ngài là đúng, ngược lại là sai. Chúa mạc khải bản tính Ngài qua Kinh Thánh và qua Con Ngài là Chúa Giê-xu. Nói cách khác, Kinh Thánh và đời sống của Chúa Giê-xu là nền tảng của đạo đức Cơ Đốc.

Có khi Kinh Thánh dạy đích danh hành động nào là tội lỗi, có khi Kinh Thánh dạy những nguyên tắc tổng quát, trong đó bao gồm nhiều hành động tội lỗi. Chúng ta cần tra xét và suy ngẫm Kinh Thánh để biết việc gì Chúa cấm chúng ta. Chúa Giê-xu có làm như vậy không? (I Phi-e-rơ 2: 21-22; Ê-phê-sô 5:1-2; vv…). Con dân Chúa cần noi theo gương Chúa để sống như Chúa sống trong hoàn cảnh cụ thể của chúng ta.

Con dân Chúa được tự do làm nhiều việc, tuy nhiên chúng ta cần tự hỏi: Việc này có ích lợi hay làm gương tốt cho người khác không? (I Cô-rinh-tô 9:19-23; 10:23, 24, 31-33; vv…). Việc này có bày tỏ lòng yêu Chúa và yêu người không? (Ma-thi-ơ 22:37-40; I Giăng 3:16-18; vv…). Lời Chúa không chỉ dạy chúng ta đừng làm điều xấu, điều dữ, gây tổn hại chính mình và người khác, nhưng còn dạy chúng ta phải làm điều tốt, điều lành đem ích lợi cho người khác. Lời Chúa dạy “Hết lòng, hết sức, hết ý mà kính mến Chúa, và yêu thương người khác như chính mình” tóm tắt tất cả luật pháp và điều răn của Chúa. Đó cũng là nguyên tắc hành xử của con dân Chúa trong mọi trường hợp.

Trước những vấn đề của đời sống, Bạn thường hành xử dựa trên những tiêu chuẩn nào? Lời Chúa hôm nay nhắc nhở bạn điều gì?

Lạy Chúa, xin dùng Lời Chúa và sự soi sáng của Thánh Linh để giúp con biết phân biện điều đúng và điều sai, điều thiện và điều ác. Xin ban năng lực để con làm theo đúng ý muốn Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top