Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2015

Ê-sai 52:13-53:12
“Người” là Ai?

“Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Xin kể ra những điều mà “người đầy tớ” trong phân đoạn này đã làm vì chúng ta? Bạn nghĩ gì, cảm nhận gì khi lời bài thơ cho thấy người đầy tớ này bị đối xử thô bạo, bị coi khinh, bị bắt, bị kết án, bị hành hình dù người chẳng làm điều gì sai trái? Người đầy tớ này là ai và hiện có liên hệ gì đến bạn?

Về mặt cấu trúc, phân đoạn chúng ta suy ngẫm hôm nay là trọng tâm của 27 phân đoạn từ Ê-sai 40 đến Ê-sai 66. Đây là một bài thơ gồm năm khổ thơ, mỗi khổ có ba câu. Khổ thơ thứ ba (câu 4-6) là trọng tâm của bài thơ. Lời mở đầu của bài thơ khiến độc giả kinh ngạc đến sửng sốt. Bài thơ tựa như một một cuộn phim không lời với nhiều điều để xem, để chiêm nghiệm. Bài thơ này thể hiện tấm lòng của Cha trên trời đối với những người con hư mất của Ngài ở dưới thế. Có 36 hành động được nói đến trong bài thơ và những hành động này được thực hiện qua Người Đầy Tớ của Ngài. Người Đầy Tớ này phải trải nghiệm nỗi thống khổ không chi sánh bằng chỉ vì yêu thương nhân loại.

Để đi vào trọng tâm của bài thơ, trước hết chúng ta nên bắt đầu với khổ thơ đầu và cuối (52:13-15; 53:10-12). Chắc chắn chúng ta sẽ không thể không kinh ngạc và cảm thương vì hình dung sự tiều tụy và thương tích trên thân thể của Người Đầy Tớ của Đức Chúa Trời. Hai khổ thơ giữa (53:1-3; 7-9) cho chúng ta thấy sự hổ nhục và sự chết mà Người Đầy Tớ này phải trải qua. Chúng ta không chỉ thấy Người với hình thể của một con người đầy đau khổ, mà còn nhìn thấy Người là một thầy thuốc kỳ tài, đầy lòng nhân từ chữa lành bệnh tật, xoa dịu nỗi đau của người trần không theo cách thế của những bác sĩ đời này (câu 5).

Khổ thơ trọng tâm (câu 4-6) nói rằng không phải do tình cờ mà hết thảy tội lỗi của chúng ta được chuyển giao cho người đầy tớ này, nhưng do ý định của Đức Chúa Trời. Người bị đánh, bị treo lên cây gỗ, bị đâm vì chúng ta, là những con chiên lạc. Tuy nhiên, cuối cùng Người Đầy Tớ sẽ được Đức Chúa Trời ban thưởng và tôn vinh. Đức Chúa Trời ban thưởng cho Người vì Người đổ mạng sống mình cho đến chết để gánh thay tội lỗi cho nhiều người, dù Người vô tội (Phi-líp 2:8-9, Hê-bơ-rơ 4:15). Sau khi phục sinh, Người cầu thay cho họ trước mặt Quan Án ở trên trời và người tiếp tục cầu thay cho chúng ta cho đến ngày hôm nay. Người Đầy Tớ này chính là Chúa Giê-xu mà Tiên tri Ê-sai đã dự ngôn bảy thế kỷ trước khi Ngài giáng sinh.

Bạn yêu kính và phục vụ Chúa Giê-xu thế nào khi Ngài phải trải nghiệm vô vàn những nỗi khổ chỉ vì yêu thương bạn?

Lạy Chúa, con thật sự xúc động khi đọc những lời này. Khổ hình mà Ngài chịu vì tội lỗi của con là quá lớn, không chi sánh bằng. Con vô cùng biết ơn Ngài. Nguyện con sống đẹp lòng Ngài và rao truyền sự chết của Ngài cho đến khi Ngài trở lại.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top