Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2015

Thi Thiên 119:57-64
Nguyên Tắc Chọn Bạn Hữu

“Tôi là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa, và của mọi kẻ giữ theo các giềng mối Chúa”(câu 63).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả nói lên mối tương quan giữa ông với Chúa và Lời Chúa như thế nào? Câu 63 cho biết tác giả chọn bạn hữu theo nguyên tắc nào? Tại sao tác giả chỉ làm bạn với những người như vậy? Nguyên tắc chọn bạn hữu của bạn là gì?

Phân đoạn này mở đầu và kết thúc bằng lời trình thưa với Đức Chúa Trời. Khi tác giả nói “Đức Giê-hô-va là phần của tôi,” ông đã thật sự ở trong Chúa và Chúa trong ông, và kết quả của đời sống ở trong Chúa là vâng giữ Lời Chúa. Tác giả nhận biết bản chất tội lỗi của con người khiến đường lối ông thường rời xa ý Chúa, vì vậy, khi ông xét lại đường lối mình thì ông quyết tâm, không chậm trễ mà quay gót trở về với thánh ý Chúa (câu 59, 60). Cho dù người ác thường tìm cách gài bẫy, trói buộc ông trong cuộc sống thì ông vẫn quyết không quên Luật Pháp Chúa (câu 61). Hằng đêm ông chỗi dậy lúc canh khuya để cảm tạ Chúa vì các phán quyết công minh của Ngài (câu 62). Để tránh cám dỗ cách xa Lời Chúa, ông rất cẩn thận khi chọn bạn hữu, ông quyết không gắn bó với những người không kính sợ Chúa mà chỉ kết bạn thân thiết với người yêu mến và giữ gìn giới luật Ngài (câu 63). Trước tình yêu thương và sự nhân từ của Chúa phủ đầy khắp đất, ông cầu xin Chúa dạy ông điều Chúa muốn để ông luôn sống hài lòng Ngài (câu 64).

Cuộc sống chúng ta luôn cần đến nhau. Ngoài gia đình, ai cũng cần có bạn hữu, nhưng việc chọn bạn hữu rất quan trọng. Sứ đồ Phao-lô dạy trong I Cô-rinh-tô 15:33 rằng: “Anh em chớ mắc lừa: Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.” Khi chúng ta gắn bó thân thiết với người không kính sợ Chúa, nhất là những người xưng mình là anh chị em trong Chúa mà lại sống ngược với ý Chúa thì coi chừng chúng ta sẽ bị lôi kéo xa rời nếp sống tin kính Chúa. Vì vậy, nguyên tắc chọn bạn tâm giao cũng như chọn người cùng phục vụ Chúa chung với mình là cần xét xem người đó có kính sợ Chúa không? Họ biết Lời Chúa nhưng có vâng phục Lời Chúa dạy không? Phần chúng ta cũng cần xét lại mối tương quan giữa chính mình với Lời Chúa, vì khi chúng ta quyết tâm vâng phục Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh thì chắc chắc chúng ta sẽ không thể kết bạn tâm giao với những người không kính sợ Chúa được.

Bạn đang gắn bó với những người bạn nào? Bạn giúp họ đến với Lời Chúa hay họ đang làm cho bạn xa rời Lời Chúa?

Lạy Chúa, xin cho con gắn bó với Chúa và luôn lắng nghe Lời dạy của Ngài để con được sáng suốt trong việc chọn bạn hữu, nhất là chọn người gắn bó để cùng phục vụ Chúa.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top