Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2015

Ê-sai 51:1-23
Sa Mạc Trở Nên Vườn Địa Đàng

“Vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi Si-ôn; Ngài đã yên ủi mọi nơi đổ nát của nó. Ngài đã khiến đồng vắng nên như vườn Ê-đen, nơi sa mạc nên như vườn Đức Giê-hô-va; giữa vườn ấy sẽ có sự vui vẻ, mừng rỡ, tạ ơn, và tiếng ca hát” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời nhắc người Ít-ra-ên những điều nào? Để làm gì? Ngài hứa gì với họ? Có lời hứa nào cho bạn ở đây?

Trong phân đoạn này, Đức Chúa Trời đem lại niềm hy vọng và sự an ủi cho dân Ngài. Ngài cũng ban cho họ những lời hứa lạ lùng cho tương lai của họ. Như chúng ta đã biết, niềm hy vọng, sự an ủi, và những lời hứa này vừa liên quan đến tương lai gần, đó là họ được giải cứu khỏi Ba-by-lôn, vừa tương lai xa, đó là sự cứu chuộc trong thời kỳ của Đấng Mết-si-a.

Đức Chúa Trời cũng nhắc người Ít-ra-ên về nguồn gốc khiêm nhường của họ. Nhắc đến gốc tích của dân tộc, bất kỳ người ít-ra-ên nào cũng nhớ ngay đến tổ phụ họ là ông Áp-ra-ham và bà Sa-ra. Ai có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời ban phước cho toàn thể nhân loại qua đôi vợ chồng già hiếm muộn này? Thế nhưng Đức Chúa Trời đã làm vậy. Ai có thể tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến cho những vùng đất khô hạn với toàn là cát đá trở nên một nơi giống như vườn địa đàng? Đức Chúa Trời đã làm như thế cho người Giu-đa. Về mặt thuộc linh, Đức Chúa Trời đã dùng nhiều Cơ Đốc nhân khiến cho những khu đô thị đầy sự hung bạo và lộn xộn trở nên những nơi bình yên với nhiều ngôi nhà thờ mới mọc lên. Tiên tri Ê-sai tiếp tục nhắc dân tộc ông nhớ rằng khi xưa Đức Chúa Trời đã khiến Biển Đỏ bày ra như đất khô để họ đi qua. Họ đã từng tiến vào Đất Hứa trước đó. Giờ đây, Tiên tri Ê-sai nói rằng họ sẽ tiến về Đất Hứa một lần nữa trong nỗi vui mừng (câu 11).

Ngày của sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời đã qua rồi. Sau những thảm họa, Ngài ban phước và an ủi dân Ngài (câu 19). Chén thịnh nộ sẽ được trao cho những ai đã làm họ đau khổ (câu 17,21-23). Phim Nỗi Thống Khổ của Đấng Cơ Đốc (The Passion of the Christ) bắt đầu bằng cảnh vườn Ghết-sê-ma-nê nơi Chúa Giê-xu cầu nguyện xin Cha cất chén thịnh nộ khỏi Ngài (Mác 14:36). Nhưng rồi Ngài đã uống chén thịnh nộ để chúng ta không bao giờ phải chịu sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời nữa.

Hãy suy ngẫm về cuộc đời và tình trạng hiện tại của bạn. Đâu là những chỗ “khô hạn” trong đời bạn mà Đức Chúa Trời đã biến thành “vườn Ê-đen” để bạn có thể vui mừng, cất tiếng hát và dâng lời tạ ơn Ngài?

Lạy Chúa, sự buồn rầu, thất bại giờ đây là “những sự cũ” trong đời con. Hiện tại, con được sống trong tình yêu của Cha trên trời, được vui mừng thỏa nguyện. Con thật biết ơn Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top