Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2015

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26
Chuẩn Bị Bước Vào Chức Vụ

“Tất cả những người ấy đều đồng tâm hiệp ý với các phụ nữ và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng các em trai Ngài mà cầu nguyện” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Chúa thăng thiên, các sứ đồ đã làm gì trước nhất khi họ trở về Giê-ru-sa-lem? Sứ đồ Phi-e-rơ ngụ ý gì khi ông trích dẫn lời tiên tri về ông Giu-đa, người phản Chúa? Các sứ đồ của Chúa đã chọn một người thay thế ông Giu-đa giữ chức sứ đồ như thế nào? Phân đoạn Kinh Thánh này giúp chúng ta có những ý tưởng nền tảng gì khi bắt đầu một mục vụ mới?

Trước khi Chúa Giê-xu thăng thiên, các sứ đồ và môn đệ của Chúa đã nhận lãnh đại mệnh lệnh làm những nhân chứng sống của Chúa Giê-xu (Công Vụ 1:8). Họ đã đáp ứng lời kêu gọi của Chúa Giê-xu bằng sự cầu nguyện trước tiên (câu 14). Họ bền lòng, hiệp nhất với nhau cùng với những người nữ tin kính, mẹ, và các em của Chúa Giê-xu trong sự cầu nguyện khẩn thiết. Cầu nguyện phải là hành động ưu tiên và tối cần thiết cho những ai đáp ứng tiếng gọi của Chúa. Qua sự cầu nguyện, mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa được gây dựng mật thiết và qua đó chúng ta có thể nhận lấy sự hướng dẫn cũng như năng lực có cần từ Chúa để hoàn thành công việc Ngài giao.

Sứ đồ Phi-e-rơ đã nhận thức việc bổ sung một sứ đồ thay thế cho ông Giu-đa là quan trọng và cần thiết trong việc chuẩn bị thực hiện sứ mệnh của Chúa Giê-xu giao phó. Ông đã thuyết phục các anh em mình bằng cách trích dẫn lời tiên tri về sự phản bội của ông Giu-đa đã được ứng nghiệm. Qua Lời Chúa, ông nêu ra việc cần làm là chọn một người thay thế chức vụ sứ đồ của ông Giu-đa (câu 20b). Việc này cũng dựa trên nền tảng những điều Chúa Giê-xu đã làm, con số 12 sứ đồ rất quan trọng, hàm ý đại diện 12 chi phái của người Ít-ra-ên, số 12 cũng là số chẵn để tiện trong việc Chúa Giê-xu sai phái họ đi từng đôi để hỗ trợ nhau. Sự chọn lựa người thay thế cũng dựa trên sự khôn ngoan và lý luận đúng đắn, đó phải là người có phẩm hạnh, ở giữa vòng họ, là người chứng kiến những điều Chúa

Giê-xu đã làm từ lúc Ngài khởi đầu chức vụ cho đến lúc Ngài thăng thiên (câu 21-22). Một người làm chứng nhân cho Chúa phải là người thật sự tin cậy Chúa, hiểu rõ Ngài và sẵn lòng hy sinh để theo Ngài. Và cuối cùng các sứ đồ cũng trông cậy vào sự hướng dẫn khôn ngoan của Chúa trong sự quyết định chọn một trong hai người có đủ phẩm hạnh qua sự bắt thăm.

Để phục vụ Chúa cách hiệu quả, đặc biệt là khi chuẩn bị bước vào một mục vụ, chúng ta cần tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện trước tiên để nhìn thấy rõ khải tượng và sự dẫn dắt từ nơi Chúa. Chúng ta cũng cần kết hợp những nguyên tắc được dạy dỗ trong nền tảng Kinh Thánh, theo dấu chân Chúa, làm những công việc Chúa Giê-xu đã làm, vận dụng sự khôn ngoan Chúa cho để có những lý luận hợp lý và cuối cùng là nhạy bén đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.

Bạn thường làm gì trước nhất khi nhận lãnh công việc Chúa giao?

Lạy Cha, xin cho con luôn tìm kiếm và hiểu được ý muốn của Chúa để vâng theo. Xin Cha thêm năng lực để con luôn trung tín đi trong đường lối Ngài và phục vụ Ngài hiệu quả.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top