Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2015

Công Vụ Các Sứ Đồ 1: 1-11
Người Phục Vụ Vua

“Nhưng khi Chúa Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Các sứ đồ của Chúa là những người như thế nào (câu 1-8)? Tại sao họ phải đợi nhận lãnh Chúa Thánh Linh trước khi đi ra (câu 6-8)? Chúa Thánh Linh hành động như thế nào trong đức tin và đời sống phục vụ Chúa của bạn?

Các sứ đồ của Chúa là những người được chính Chúa chọn lựa và huấn luyện trong suốt ba năm chức vụ của Ngài. Họ có đặc ân được ở cùng Chúa, chứng kiến mọi điều Ngài làm, được Ngài dạy dỗ, nghe Ngài giải thích thêm nhiều điều mà Ngài đã không bày tỏ cho cả đám đông. Họ được Chúa quan tâm chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, ban cho năng quyền chữa lành người bệnh, đuổi quỷ, v.v…Họ được nhìn thấy, sờ chạm Chúa Giê-xu phục sinh, tiếp tục được dạy dỗ và chứng kiến sự kiện Ngài thăng thiên. Họ là những người trực tiếp nghe lời kêu gọi của Chúa Giê-xu để tiếp bước Ngài trong sứ mệnh rao giảng Phúc Âm cho mọi dân tộc trên đất.

Tuy vậy, họ vẫn hiểu không đúng ý muốn của Chúa Giê-xu trong câu 4-5. Có nhiều lời hứa từ Đức Chúa Trời nhưng họ chỉ chú tâm đến cái nhìn hạn hẹp về sự giải cứu và phục hồi dân tộc Ít-ra-ên. Chúa đã kéo các môn đệ trở lại và dạy rằng họ cần phải chờ đợi để được báp-tem bằng Thánh Linh, chính Chúa Thánh Linh sẽ ban cho họ quyền phép, giúp họ hiểu đúng Lời Chúa Giê-xu đã dạy và hướng dẫn họ làm chứng về Ngài. Họ phải làm chứng về Chúa Giê-xu ở tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. Đối tượng để họ làm chứng bắt đầu từ những người gần gũi ở trong nhà, người cùng quê hương mình, người ở vùng lân cận và cuối cùng là người ở khắp đất.

Lịch sử cho thấy, Chúa Thánh Linh đã hướng dẫn từng bước trong công cuộc truyền giáo của các môn đệ. Họ nhận quyền phép để chữa lành, đuổi quỷ, có những bài giảng chinh phục lòng người. Ngay cả sự kiện những người tin Chúa bị bức hại, họ phải tản lạc đây đó, cũng đã mở đường cho công cuộc truyền giáo, nhờ đó mà hạt giống Phúc Âm được gieo trồng khắp nơi. Các thế lực của con người dồn môn đệ của Chúa vào đường chết nhưng chính Chúa Thánh Linh làm cho họ sống và sống một cách mạnh mẽ, can đảm để đem sự sống dư dật đến với nhiều người trên khắp đất, vì các môn đệ của Chúa đang phục vụ Vua trên muôn vua. Đức Chúa Trời có quyền dùng những người bình thường có nhiều giới hạn như các môn đệ ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay để thực thi công việc phi thường cho Ngài, đem tin mừng cứu rỗi đến với con người tội lỗi cần sự tha thứ của Chúa. Nếu chúng ta để Chúa Thánh Linh tự do hành động trong đời sống của mình, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái những vụ mùa bội thu trong công cuộc rao giảng Phúc Âm cho những người chưa tin.

Bạn đang phục vụ Vua của muôn vua như thế nào?

Cảm tạ Cha đã kêu gọi con làm người phục vụ Vua. Xin cho con nhận lấy năng quyền của Ngài và giúp con nhạy bén vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh để con có thể làm một nhân chứng hiệu quả cho Vương Quốc của Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top