Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2015

Công Vụ Các Sứ Đồ 1: 1-11
Chuẩn Bị Người Kế Tục

“Ngài cũng dùng nhiều cách chứng tỏ cho các sứ đồ là Ngài đang sống sau khi đã chịu chết, và hiện đến với họ trong bốn mươi ngày, phán dạy về vương quốc Đức Chúa Trời” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời giới thiệu (câu 1-2, xem thêm Lu-ca 1:1-4) cho biết gì về sách Công Vụ? Chúa Giê-xu đã tập trung làm gì từ khi Ngài phục sinh đến khi Ngài thăng thiên? Sự kiện Chúa Giê-xu phục sinh và thăng thiên ảnh hưởng gì trên niềm tin và chức vụ của các sứ đồ của Chúa Giê-xu cũng như đời sống theo Chúa của chúng ta ngày nay?

Y sĩ Lu-ca đã tường thuật sống động những việc làm và sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu trong việc giới thiệu về Nước Đức Chúa Trời ở Phúc Âm Lu-ca. Trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, ông tiếp tục tường thuật các công việc của những người tiếp nối Chúa Giê-xu rao giảng về nước Đức Chúa Trời sau khi Ngài thăng thiên. Là một trong những người cùng đi trong hành trình này, ông Lu-ca đã kể lại các câu chuyện một cách hấp dẫn, chính xác, và đáng tin cậy.

Sau khi phục sinh, Chúa Giê-xu dành thời gian bốn mươi ngày quý báu trên đất của mình để tiếp tục dạy dỗ các sứ đồ Ngài đã chọn. Ngài nhờ cậy năng quyền của Chúa Thánh Linh dạy dỗ họ về nước thiên đàng, và đặc biệt Ngài minh chứng cho họ về một sự thật rất quan trọng là Ngài đã sống lại từ cõi chết. Chúa Giê-xu đã xuất hiện nhiều lần với các môn đệ, cùng làm với họ những việc khác nhau. Sự sống lại của Chúa Giê-xu là một minh chứng hùng hồn rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời, và vì thế những lời dạy dỗ và lời hứa của Ngài được bảo đảm. Sự sống lại của Chúa Giê-xu cho các môn đệ của Ngài và chúng ta ngày nay một niềm tin mạnh mẽ nơi Chúa Cứu Thế phục sinh, một hy vọng được sống lại, và sống đời đời. Đây chính là động cơ và nghị lực để con dân Chúa vượt qua các thử thách trong việc mở mang nước Ngài.

Chúa Giê-xu đã chu toàn trách nhiệm trong công cuộc cứu rỗi của mình trên thập giá, Ngài cũng chu toàn trong việc chuẩn bị những người nối bước mình để hoàn thành công cuộc rao giảng Phúc Âm cho mọi dân tộc trên đất. Ngài cho các môn đệ biết trước những điều họ sẽ trải qua, những công việc họ được sai phái. Ngài xác quyết rằng họ sẽ không cô đơn nhưng Chúa Thánh Linh, Đấng An Ủi, Thần Chân Lý sẽ đồng hành, tiếp tục dạy dỗ và hướng dẫn mọi điều họ sẽ làm (Lu-ca 24:49; Giăng 15:26-16:16). Khi Chúa đã phán dạy mọi điều cần thiết thì Ngài được cất lên trời. Các môn đệ còn sững sờ tiếp tục ngó lên trời thì hai thiên sứ đã nhắc nhở họ rằng một ngày trong tương lai, Chúa sẽ tái lâm. Các môn đệ quay về mang theo hình ảnh Chúa Giê-xu được cất lên trong đám mây, một niềm tin chắn chắn rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Họ tiếp tục hăng hái giảng đạo và chuẩn bị người tiếp bước để Phúc Âm của Chúa mãi mãi được rao giảng từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bạn đã và đang chuẩn bị gì cho người kế thừa, cho con cháu của mình để họ tiếp nối công việc Chúa?

Lạy Chúa Giê-xu! Con tin rằng Ngài đã phục sinh và thăng thiên theo Lời Kinh Thánh và qua lối sống đạo của con dân Ngài suốt dòng lịch sử. Xin cho mọi người thấy hình ảnh Chúa phục sinh trong con và giúp con tích cực chuẩn bị cho thế hệ trẻ, để họ sẽ tiếp tục rao truyền tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài cho những người chưa tin.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top