Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2015

II Các Vua 11:1-3
Đức Chúa Trời Tể Trị Dòng Lịch Sử

“Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất” (Thi Thiên 46:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Bà A-tha-li- là ai? Sau khi Vua A-cha-xia bị ông Giê-hu giết chết, bà A-tha-li đã làm gì? Bà làm như vậy với ý đồ gì? Tại sao Đức Chúa Trời khiến cho Hoàng tử Giô-ách được cứu sống? Nhận biết Đức Chúa Trời vẫn tể trị dòng lịch sử giúp bạn sống thế nào giữa dòng đời?

II Các Vua chương 11, tiếp nối câu chuyện ở chương 9, lúc Vua Giê-hu giết chết Vua A-cha-xia là con trai của bà A-tha-li. Chúng ta biết bà A-tha-li là con của Vua A-háp và Hoàng hậu độc ác Giê-sa-bên. Vì có gốc bên ngoại là người ngoại bang, thờ tà thần Ba-anh, nên khi thấy Vua A-cha-xia đã chết, thì mưu đồ tận diệt những người thờ phượng Đức Giê-hô-va để tái lập việc thờ tà thần, cùng tham vọng chiếm đoạt ngôi vua trổi dậy trong bà, nên bà đã nhẫn tâm giết cả hoàng tộc, dù trong đó có cả con cháu của mình, rồi tự xưng làm vua cai trị xứ Giu-đa. Tuy nhiên, bởi lời hứa của Đức Chúa Trời trong I Các Vua 11:36 “Ta sẽ để lại một chi phái cho con trai người, để cho tại Giê-ru-sa-lem, thành Ta đã chọn đặng đặt Danh Ta ở đó, Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, hằng có một ngọn đèn trước mặt Ta luôn luôn,” Ngài đã dùng bà Giô-sê-ba, chị của Vua A-cha-xia, và là vợ của Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa (II Sử Ký 22:11) giấu Hoàng tử Giô-ách mới một tuổi, sau đó đem nuôi trong đền thờ của Đức Chúa Trời trong vòng 6 năm. Đến năm thứ bảy, Hoàng tử Giô-ách được đưa lên ngôi vua tiếp nối sự nghiệp của dòng dõi Vua Đa-vít như Lời Chúa đã hứa. Dù bà A-tha-li đại gian đại ác đến đâu, Đức Chúa Trời vẫn có nhiều cách để chương trình của Ngài không bị phá vỡ.

Khi một người nuôi dưỡng tham vọng sẽ không từ bỏ một thủ đoạn nào để đoạt được tham vọng đó, kể cả những thủ đoạn tàn nhẫn, đê hèn nhất. Thật đáng sợ! Nhưng phía sau những gian ác của con người vẫn là sự tể trị của Đức Chúa Trời, phía sau lịch sử con người luôn có sự vận hành của Đấng Tạo Hóa. Con người tưởng rằng có thể dùng sự gian ác của mình để xoay chuyển dòng lịch sử; tuy nhiên lịch sử luôn nằm trong tay Đức Chúa Trời. Khi nhận biết điều này, chúng ta sẽ không nản lòng khi thấy những bất công, tội lỗi ngập tràn trong thế giới, kể cả một số nơi trong Hội Thánh, vì tin rằng chắc chắn tới thời điểm, Chúa sẽ hành động để chương trình của Ngài được thực hiện.

Nhìn lại cuộc đời mình và Hội Thánh Chúa tại Việt Nam hơn 100 năm qua, bạn thấy sự tể trị của Đức Chúa Trời trên dòng lịch sử như thế nào?

Cảm tạ Chúa vì dù đối diện với bao bất công tội lỗi khắp nơi, con luôn vững lòng vì tin rằng Ngài là Đấng tể trị dòng lịch sử nhân loại cũng như đất nước chúng con.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top