Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2015

II Các Vua 10:28-36
Không Hết Lòng Vâng Theo

“Nhưng Giê-hu không hết lòng cẩn thận theo luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên; người chẳng từ bỏ tội của Giê-rô-bô-am, tức tội đã gây cho Ít-ra-ên phạm tội” (câu 30).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn có nhận định gì về bản thân Vua Giê-hu? Tại sao Chúa sử dụng Vua Giê-hu? Thất bại trong cuộc sống của Vua Giê-hu là gì? Hậu quả ra sao? Ngày nay, làm thế nào bạn biết ý Chúa để vâng theo?

Qua những bài học về việc Chúa sử dụng Vua Giê-hu trong chương 9 và 10, chúng ta thấy Vua Giê-hu là một người không tốt. Ông sẵn sàng lừa dối, nói lấp lững nửa sự thật khi thi hành sứ mệnh. Để bảo đảm ngai vàng của mình không bị lung lay, ông đã thẳng tay giết những người ông lo sợ họ có thể chiếm lại ngôi vua. Mặc dù ông nhận nhiệm vụ từ Chúa để tận diệt tội lỗi và tà thần Ba-anh, nhưng để thực hiện mục đích đó, ông đã sẵn sàng dùng những phương tiện xấu. Ngoài ra, ông Giê-hu diệt trừ Ba-anh nhưng vẫn còn để lại những tượng bò vàng mà Vua Giê-rô-bô-am đã dựng lên và đặt tại Bê-tên và Đan (I Các Vua 12:28-30). Tuy ông đã tiêu diệt nhà A-háp và trừ diệt thần Ba-anh khỏi Ít-ra-ên theo đúng ý Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng nhận xét về ông là “không hết lòng cẩn thận theo luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên” (câu 31). Vì thế, Ngài chỉ cho dòng tộc Vua Giê-hu tồn tại bốn đời trên ngai vàng mà thôi. Riêng đời trị vì của Vua Giê-hu, Chúa cũng giảm bớt địa phận Ít-ra-ên, quân Sy-ri hãm đánh chiếm lấy đất đai rất nhiều (câu 32, 33).

Qua việc Đức Chúa Trời sử dụng ông Giê-hu, cho ông làm vua Ít-ra-ên 28 năm, và cho dòng dõi ông làm vua được bốn đời, chúng ta thấy rõ ràng không phải vì Vua Giê-hu tốt mà Chúa sử dụng, nhưng Chúa đã dùng ông theo ý Ngài để hoàn thành mục đích của Ngài không lệ thuộc vào việc ông tốt hay xấu. Nhiều khi chúng ta được Chúa dùng nên cứ tưởng rằng mình tốt hơn người khác, mình có công hơn người khác mà không thấy ân sủng của Chúa dành cho người đầy khuyết điểm như mình. Điều Chúa muốn nơi mỗi chúng ta là hết lòng cẩn thận theo luật pháp của Ngài (câu 31). Ngày nay, chúng ta có Lời Chúa trong lòng, khi cứ hết lòng làm theo Lời Chúa thì Ngài sẽ uốn nắn cuộc đời chúng ta để ngày càng trở nên ích lợi cho Chúa. Ngược lại, nếu không hết lòng vâng theo Lời Chúa, thì sau khi sử dụng chúng ta, Chúa sẽ có những hình phạt nhất định.

Chúa đang dùng bạn vào việc gì? Bạn đã hết lòng vâng theo Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì con vẫn còn nhiều tội lỗi, bất toàn, nhưng Chúa vẫn dùng con cho công việc Chúa. Xin cho con luôn thấy ơn Chúa để cẩn thận vâng theo luật pháp Chúa mỗi ngày.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top