Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2015

Giăng 1:29-34
Chiên Con của Đức Chúa Trời

“Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (câu 29).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi thấy Chúa Giê-xu đi đến với mình, ông Giăng Báp-tít đã giới thiệu Chúa Giê-xu bằng những danh hiệu gì? Giải thích danh hiệu “Chiên Con của Đức Chúa Trời.” Chúa Giê-xu cất tội lỗi của thế gian bằng cách nào? Bạn cảm nhận tình yêu Chúa dành cho bạn như thế nào?

Sau khi ông Giăng Báp-tít trả lời những chất vấn của các thầy tế lễ và người Pha-ri-si, thì ngày hôm sau Chúa Giê-xu đi đến cùng ông. Một lần nữa ông Giăng Báp-tít lại làm chứng về Chúa Giê-xu rằng, Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi. Đức Chúa Trời mạc khải cho ông biết rằng Chúa Giê-xu là Đấng làm phép báp-tem bằng Chúa Thánh Linh nên ông làm chứng rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời (câu 34).

Cụm từ “Chiên Con của Đức Chúa Trời” xuất hiện nhiều lần trong Cựu Ước và Tân Ước, đặc biệt là trong sách Khải Huyền. Căn cứ lời giải thích của ông Giăng Báp-tít “là Đấng cất tội lỗi thế gian đi,” chúng ta có thể hiểu danh hiệu của Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời mang ý nghĩa Ngài là Chiên Con của tế lễ chuộc tội. Người Ít-ra-ên rất quen thuộc với hình ảnh này. Thời Cựu Ước, khi một người phạm tội thì người ấy phải dâng một con sinh, có thể là Con chiên con, không tì vết, người ấy đặt tay lên đầu con chiên với ý nghĩa tượng trưng là người ấy truyền tội lỗi mình qua con chiên đó, rồi thầy lế lễ giết con chiên làm của lễ thiêu để chuộc tội. Mỗi chiên con chỉ chuộc tội cho một người và một lần mà thôi, nhưng Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng vô tội, là Con Đức Chúa Trời, vì thế sự chết của Ngài trên cây thập tự có mục đích để cất tội lỗi của toàn nhân loại.

Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng đã chịu thống khổ, chịu chết vì tội lỗi của nhân loại. Chúa Giê-xu là Đấng cất tội lỗi của thế gian, Ngài là Đấng chiến thắng khải hoàn bởi sự sống lại sau ba ngày và sự chết của Ngài đã có giá trị để cất tội lỗi của thế gian. Tình yêu của Ngài với nhân loại quá lớn lao vì từ thiên đàng vinh quang, Ngài đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại.

Khi biết Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng đã cất tội lỗi của bạn đi, bạn quyết định sống như thế nào?

Cảm tạ Chúa bởi Ngài chịu chết vì tội lỗi của con, đã sống lại để cho con được sống với Ngài. Xin cho con luôn ghi ơn Chúa và rao truyền tình yêu của Ngài cho nhiều người.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top