Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2015

Giăng 1:19-28
Tiêng Kêu trong Hoang Mạc

“Người trả lời: Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng Tiên tri Ê-sai đã nói” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Các lãnh đạo tôn giáo đến chất vấn ông Giăng Báp-tít như thế nào? Ông trả lời ra sao? Ông Giăng Báp-tít so sánh mình với Chúa Giê-xu như thế nào? Ngày nay chúng ta tiếp nối sứ mệnh của ông Giăng Báp-tít thế nào?

Giăng 1:19-28 ghi lại lời chứng của ông Giăng Báp-tít khi người Giu-đa cử những nhà lãnh đạo tôn giáo đại diện đến chất vấn ông. Người Do Thái vẫn đang mong đợi Đấng Mết-si-a đến để giải cứu họ khỏi ách nô lệ của La Mã, nên khi thấy ông Giăng Báp-tít giảng về sự ăn năn và làm báp-tem ở sông Giô-đanh, họ nghĩ rằng phải chăng đó là Đấng Mết-si-a đã đến. Ba câu hỏi họ đặt ra với ông Giăng Báp-tít là: Ông có phải là Đấng Mết-si-a không? Có phải là Tiên tri Ê-li sống lại không? Có phải là tiên tri của Chúa không? Ông Giăng Báp-tít đã thẳng thắn phủ nhận tất cả, và khẳng định mình chỉ là tiếng kêu trong hoang mạc ứng nghiệm lời Tiên tri Ê-sai đã nói trong Ê-sai 40:3 mà thôi. Họ chất vấn tiếp nếu không phải tại sao ông lại làm báp-tem cho người Do Thái? Ông Giăng Báp-tít liền giới thiệu ngay Đấng đến sau ông là Chúa Giê-xu, cao trọng hơn ông. Dù Ngài đến sau nhưng chính ông không đáng mở dây giày cho Ngài!

Chúa Giê-xu là Ngôi Lời trở nên xác thịt, còn ông Giăng Báp-tít chỉ là tiếng kêu trong hoang mạc. Chúa Giê-xu

đến sau nhưng Ngài cao trọng vô cùng, còn ông Giăng Báp-tít đang được dân chúng trọng vọng nhưng so với Chúa Giê-xu, ông không đáng làm một nô lệ xách dép hay mở dây giày cho chủ. Ông Giăng Báp-tít chỉ là người mở đường cho Chúa Giê-xu, ban đường cho bằng để chuẩn bị lòng người sẵn sàng cho Chúa Giê-xu đến. Ông chỉ là tiếng kêu cho mọi người chú ý và nghe mà nhìn thấy Chúa Giê-xu. Sứ mệnh của ông Giăng Báp-tít là giới thiệu Chúa Cứu Thế Giê-xu là Ngôi Lời cho người Do Thái là những người đang có Chúa Giê-xu ở giữa họ nhưng họ không nhận biết, còn sứ mệnh của chúng ta ngày nay là gì?

Chúng ta không thể so sánh mình với ông Giăng Báp-tít, là vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước, nhưng chúng ta có thể thấy sứ mệnh chúng ta là phải tiếp nối để rao truyền Danh Chúa Giê-xu cho mọi người. Chúa đang dùng mỗi chúng ta giới thiệu về Chúa bằng cách này hoặc cách khác. Điều quan trọng là chúng ta biết giấu mình trong Chúa để mọi người nhìn thấy Chúa Giê-xu, Đấng bị đóng đinh trên cây thập tự và đã sống lại khải hoàn chứ không phải nhìn thấy “công trạng” của chúng ta.

Bạn đang rao truyền Danh Chúa bằng cách nào?

Lạy Chúa, xin cho con noi gương ông Giăng Báp-tít, khiêm cung giới thiệu Chúa cho mọi người quanh con để mọi người thấy Chúa, tin Chúa chứ không phải thấy con.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top