Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2015

Châm Ngôn 22:2
Giàu Nghèo Đều Gặp Nhau

“Người giàu và người nghèo đều gặp nhau, Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai”

Câu hỏi suy ngẫm: Thuở tạo thiên lập địa, con người sống như thế nào? Nguyên nhân nào khiến con người lao khổ làm ăn và dẫn đến có người giàu người nghèo? Châm Ngôn 22:2 dạy chúng ta điều gì? Bạn áp dụng bài học này trong cuộc sống như thế nào?

Khi tạo thiên lập địa, Đức Chúa Trời đã dựng nên mọi điều kiện sống, muôn loài vạn vật, rồi cuối cùng Ngài mới dựng nên con người và ban cho con người quản trị và thụ hưởng những tạo vật Ngài đã sắm sẵn, đồng thời con người cũng được sống trong mối tương giao phước hạnh với Ngài nữa. Nhưng tội lỗi đã khiến con người phải nhận hậu quả làm việc đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, gai góc, tật lê mọc nhiều hơn cây lương thực… Từ đó, con người phải lao khổ làm ăn kiếm sống, do đó mới sinh ra người giàu, người nghèo trong xã hội.

Đức Chúa Trời không dựng nên sự giàu hay nghèo. Trước mắt Chúa, người giàu hay người nghèo cũng đều là tạo vật giống nhau do Chúa dựng nên, ai cũng là tội nhân giống nhau và ai cũng cần được cứu giống nhau. Cuộc sống trên đất ngắn ngủi, sự phân biệt giàu nghèo cũng chỉ tạm thời trong một khoảng thời gian hữu hạn. Rồi ai cũng phải chết và đối diện với Chúa, lúc ấy người giàu cũng như người nghèo đều gặp nhau, giống nhau, và lời khai trình với Chúa không phải là sở hữu bao nhiêu tài sản nhưng là trả lời về mối quan hệ giữa mình với Chúa như Lời Chúa đã phán: “Thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta, và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:11, 12).

Ý thức được điều này giúp chúng ta nếu đang ở trong hoàn cảnh nghèo thiếu thì cũng không mặc cảm, ngược lại nếu đang sống trong sự giàu sang thì cũng không lên mình kiêu ngạo, vì “người giàu và người nghèo đều gặp nhau, Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai.” Con dân Chúa không nên phân biệt đối xử trên nền tảng giàu nghèo, không được coi thường người nghèo, trọng vọng người giàu, cũng không sống nương tựa trên vật chất, nhưng ai nấy cần ý thức rằng mình đều là tạo vật của Đức Chúa Trời như nhau để sống yêu thương, giúp đỡ và cùng nhau hướng về ngày được gặp Chúa, lúc đó không còn giàu hay nghèo nữa mà tất cả đều cùng vui hưởng vinh quang của thiên đàng phước hạnh.

Khi biết người giàu và người nghèo đều gặp nhau, bạn thay đổi quan niệm sống của mình như thế nào?

Con cảm ơn Chúa vì bài học này giúp con biết sống yêu thương, giúp đỡ nhau nhiều hơn là chỉ biết quan tâm đến chuyện giàu nghèo tạm bợ của đời này.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top