Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 13/06/2015

II Cô-rinh-tô 8:7-15
Nguyên Tắc Ma-na

“Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em, như vậy là bằng nhau, theo lời chép rằng: Kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi” (câu 14, 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Đức Chúa Trời ban ma-na cho dân Chúa, có điều đặc biệt nào xảy ra? Sứ đồ Phao-lô muốn dạy nguyên tắc sống như thế nào trong câu 14, 15? Để khích lệ con dân Chúa thực hiện nguyên tắc đó, ông đã nhấn mạnh đến những điểm nào? Ngày nay, ai là người cần thực hiện nguyên tắc ma-na này?

Sứ đồ Phao-lô nói với Hội Thánh Cô-rinh-tô về một nguyên tắc công bằng, có thể gọi là nguyên tắc ma-na, thu nhiều không dư, thu ít không thiếu (câu 14, 15). Khi Đức Chúa Trời ban ma-na cho dân Chúa, có một điều lạ lùng xảy ra: “Ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu; mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn” (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:18). Sứ đồ Phao-lô đã áp dụng bài học này để dạy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về tinh thần sống ban cho, giúp đỡ lẫn nhau, để ai nấy dù giàu hay nghèo, dù dư hay thiếu cũng “có sự bằng nhau” (câu 13).

Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh trong câu 7 rằng những ai đã nhận nhiều đặc ân từ Chúa thì cần phải sống dâng hiến, ban cho nhiều hơn, đừng ai nói tôi đã làm cho Chúa nhiều rồi nên tôi không cần ban cho nữa. Tiếp theo, ông nhắc lại ơn hy sinh của Chúa Giê-xu, rồi ông khẳng định nguyên tắc ma-na này không phải bắt một người phải chịu túng thiếu để giúp cho người khác sống dư dật, đó là cách giúp đỡ không đúng, nhưng ông muốn nhấn mạnh “có sự bằng nhau”(câu 13). Cuộc sống con người có lúc dư dật cũng có lúc thiếu thốn, không ai nói trước được ngày mai mình sẽ thế nào. Lúc đang có dư, xin Chúa cho biết quan tâm nhìn thấy những nhu cầu chính đáng của anh chị em mình để san sẻ; và người nhận được sự giúp đỡ không phải lúc nào cũng trông chờ người khác ban cho, nhưng cũng phải quan tâm giúp đỡ lại những người đang thiếu thốn hơn mình để nhu cầu của mọi người đều được đáp ứng, không ai quá thiếu cũng không ai quá dư,và ông kết luận “như vậy là bằng nhau.”

Chúng ta thường muốn được nhận lãnh hơn là ban cho, dù là nhận lãnh chỉ để tích trữ. Nhưng Chúa muốn chúng ta sống theo nguyên tắc ma-na để ai nấy cùng vui hưởng đồng đều những gì Chúa ban cho trên đất. Xin đừng ai sống ích kỷ mà tích trữ cho mình để của cải đó trở thành “sâu hóa ở trong, vật sinh mùi hôi hám” như người tích trữ ma-na ngày trước (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:20). Bạn đang sống ban cho hay thâu trữ? Bạn áp dụng nguyên tắc ma-na cho mình như thế nào?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con thu trữ hơn là ban cho. Xin cho con nhận biết sự hư không của tiền bạc đời này để con không sống trong tinh thần thu trữ nhưng biết sống ban cho nhiều hơn.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top